Laten zzp’ers kansen liggen op de hypotheekmarkt?

Ruim een jaar geleden maakte het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) de regels voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (de NHG-hypotheek) voor zzp’ers soepeler. Veel zzp’ers denken echter nog steeds dat het aanvragen van een hypotheek onbegonnen werk is. Laten zzp’ers kansen liggen op de hypotheekmarkt, of speelt er iets anders?

De NHG-hypotheek voor zzp’ers

Een hypotheek met NHG geeft de hypotheekverstrekker de zekerheid van aflossing. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke hypotheek, moet je aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. De werknemer in loondienst is hierbij nog steeds in het voordeel. Met een vast contract, voldoende inkomsten en een startkapitaal, is het relatief eenvoudig om een NHG-hypotheek te verkrijgen. Voor zzp’ers gelden er echter strengere voorwaarden, aangezien de inkomsten vaak fluctueren en een (vast) inkomen op langere termijn onzeker is.

Regels voor zzp’ers versoepeld

Tot een jaar geleden kon je als zzp’er alleen gebruikmaken van de Nationale Hypotheek Garantie als je tenminste drie jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam was binnen hetzelfde bedrijf. Op dit moment kun je echter ook een NHG-hypotheek aanvragen als startend ondernemer. Je moet minimaal 12 maanden zzp’er zijn om een dergelijke hypotheek aan te kunnen vragen. In beide gevallen wordt op basis van jouw toetsinkomen bepaald of je in aanmerking komt voor een NHG-hypotheek en hoe hoog jouw maximale hypotheekbedrag is.

Toetsinkomen startende ondernemer

Het toetsinkomen is dus leidend bij de aanvraag van een NHG-hypotheek. Om het toetsinkomen van een startende ondernemer te bepalen, wordt er gekeken naar het inkomen van de afgelopen 3 jaar. Dit betreft niet alleen het ondernemersinkomen, ook inkomsten uit loondienst en overige werkzaamheden worden meegenomen in de berekening. Een fluctuerend inkomen hoeft dus niet bezwaarlijk te zijn voor het verkrijgen van een NHG-hypotheek zolang je aan alle andere voorwaarden voldoet. Het toetsinkomen wordt bepaald door een derde partij. Voor het berekenen van het toetsinkomen worden kosten in rekening gebracht.

Hoeveel zzp’ers sluiten een NHG-hypotheek af?

Uit de jongste cijfers blijkt dat sinds de versoepeling van de regels er in 2017 slechts 1678 NHG-hypotheken zijn afgesloten door zelfstandig ondernemers. Onder deze groep bevonden zich 318 startende ondernemers die hebben geprofiteerd van de nieuwe voorwaarden. Vanaf 1 januari 2018 staat de teller op 249 startende ondernemers met een NHG-hypotheek.
Met een totaal van 120.000 verstrekte NHG-hypotheken in 2017, blijft de zzp’er ver achter op de rest.

Soepele regels voor zzp’ers: succesvol of toch niet?

De WEW is erg te spreken over het groeiende aantal NHG-hypotheken voor zzp’ers. Er is wel degelijk een groei te zien in het aantal NHG-hypotheken voor zelfstandigen, maar het is de vraag of er van een succes gesproken kan worden. Met ruim een miljoen Nederlandse zzp’ers is het aantal succesvol aangevraagde NHG-hypotheken schrikbarend laag: slechts 1,4% van alle verstrekte NHG-hypotheken in 2017 is afgesloten door een zelfstandige.

Laat de zzp’er kansen liggen op de hypotheekmarkt?

Het is bekend hoeveel NHG-hypotheken er aan zzp’ers zijn verstrekt, maar niet hoeveel aanvragen er zijn afgewezen. Mogelijk laat de zzp’er dus helemaal geen kansen liggen, maar zijn er andere factoren in het spel die het afsluiten blokkeren. Zo zouden de eisen die aan het toetsinkomen worden gesteld nog steeds te streng kunnen zijn. Het is echter ook mogelijk dat de zzp’er minder geïnteresseerd is in het kopen van een huis of dat hij zich juist niet kan vinden in het maximale leenbedrag dat door de WEW is vastgesteld op 265.000 euro. Zolang er geen onderzoek wordt gedaan, blijft het gissen naar de oorzaak.

Plaats een reactie