VAT nummer

Het begrip VAT nummer is één van de begrippen die bij belastingtechnische zaken worden gebruikt in relatie tot de omzetbelasting. In deze blog wordt uitgelegd wat waarmee wordt bedoeld. Het VAT nummer is bijna hetzelfde als het omzetbelastingnummer of het BTW nummer. VAT staat voor Value Added Taxes. Zoals de Engelse aanduiding al doet vermoeden is dit nodig als Nederlandse bedrijven zaken doen met bedrijven buiten Nederland. Het VAT nummer moet worden vermeld op de factuur. Dat geeft recht op vrijstelling van BTW op de betreffende factuur.

Wie geeft een VAT nummer uit

Een VAT nummer wordt niet uitgegeven, maar er is zo’n duidelijke relatie met het BTW nummer, dat het heel eenvoudig is om het BTW nummer zelf te vertalen naar het VAT nummer. Het BTW nummer, ook wel het omzetbelastingnummer genoemd, wordt uitgegeven door de belastingdienst. Dat gebeurt op het moment waarop een ondernemer met zijn bedrijf start. Een BTW nummer is voor zakelijke relaties het bewijs dat het een officieel ingeschreven bedrijf betreft. In de afgelopen jaren waren er verschillende manieren waarop dit nummer werd geschreven. Tot 1 januari 2020 was de afspraak dat een BTW nummer bestaat uit een tweecijferige landcode plus het Burgerservicenummer van de bedrijfseigenaar (eenmanszaak) of fiscaal nummer (BV), gevolgd door B.01.

Schrijfwijze van een VAT nummer

Een BTW nummer van een bedrijf uit Nederland zag er als volgt uit: De landcode van Nederland, gevolgd door het Burgerservicenummer en door B.01. Die laatste toevoeging wil zeggen dat de betreffende ondernemer één bedrijf heeft. Als hij meer bedrijven heeft zal die code oplopen tot B.02, etc. Als een ondernemer één Nederlands bedrijf heeft met een Burgerservicenummer van 123456789 wordt het BTW nummer automatisch NL1234.56.789.B01. Het VAT nummer is bijna exact hetzelfde, maar bevat geen punten of spaties. Het VAT nummer uit dit voorbeeld wordt dus NL123456789B01.

Burgerservicenummer123456789
BTW nummerNL1234.56.789.B01
VAT nummerNL123456789B01

Internationaal nummer

Het VAT nummer wordt wereldwijd gebruikt voor handel tussen bedrijven. Het bestaat uit 14 letters of cijfers. De eerste twee letters staan voor het land waar het bedrijf is gevestigd. Bedrijven die willen controleren of zij zaken doen met een officieel bedrijf uit een land in Europa kunnen zelf een controle uitvoeren bij de EU-internetsite. Voor de controle wordt eerst het eigen VAT nummer opgegeven en daarna dat van het bedrijf waarmee zij zaken willen doen. Het is uiteraard verstandig om die controle te doen voordat producten of diensten aan dat bedrijf worden geleverd.

Recente wijzigingen in Nederland

Er was al lang veel kritiek op het Nederlandse BTW nummer. Want doordat uit het BTW nummer gemakkelijk het Burgerservicenummer kan worden afgeleid, was het eenvoudig om persoonlijke informatie van de directeur/eigenaar te achterhalen. Daardoor kon zo’n ondernemer gemakkelijk het slachtoffer worden van identiteitsdiefstaf of –fraude. Dat is ook tamelijk vaak gebeurd. Om dit aan te pakken hebben alle eigenaren van een eenmanszaak, dus alle ZZP’ers, per 1 januari 2020 een nieuw BTW nummer gekregen van de Belastingdienst. Ze hebben dus ook automatisch ook een nieuw VAT nummer. Dat nieuwe nummer heeft geen relatie meer met het Burgerservicenummer. Het is dus een stuk veiliger.

Wat is er veranderd voor het VAT nummer?

Ondernemers met een eenmanszaak moeten vanaf 1 januari 2020 hun nieuwe BTW nummer gebruiken voor communicatie met hun zakelijke relaties. Bij communicatie met zakenrelaties in het buitenland moeten ze hun hun nieuwe VAT nummer gebruiken. Het nummer wordt op dezelfde manier gebruikt als voorheen het BTW nummer en het VAT nummer. Het moet dus worden vermeld op facturen aan zakenrelaties. Bij communicatie met de Belastingdienst moet nog wel het oude omzetbelastingnummer worden gebruikt. Het gebruik van twee nummers is wellicht niet de meest handige oplossing. Maar het is een wel veilige oplossing, die snel kon worden geïmplementeerd.

Is het oude VAT nummer nog bruikbaar?

Het oude VAT nummer mag na 1 januari 2020 niet meer worden gebruikt. Wie dat toch heeft gedaan krijgt geen vrijstelling van de BTW/VAT op de factuur. Bovendien dreigt het risico dat de buitenlandse zakenrelatie het Nederlandse bedrijf zal beschouwen als een oplichter. Want alle oude VAT nummers zijn per 1 januari 2020 verwijderd uit de EU internetsite. Als een buitenlandse zakenrelatie onverhoopt de status van een Nederlands bedrijf wil controleren, zal hij daar met het oude VAT nummer geen antwoord op krijgen.

Hoofdpunten VAT nummer

In deze alinea zetten we de belangrijkste punten betreffende het VAT nummer uit deze blog op een rij.

  • Het nummer is een internationaal erkende standaard, die wordt gebruikt voor Btw-vrijstelling bij transacties tussen internationale bedrijven;
  • Het nummer wordt vermeld op alle communicatie met buitenlandse zakenrelaties;
  • Het nummer volgt uit het BTW nummer, dat door de Belastingdienst wordt uitgegeven;
  • Het nummer bevat geen spaties of punten;
  • Met het nummer kunnen bedrijven zelf controleren of hun buitenlandse zakenrelatie een officieel bedrijf is;
  • Eenmansbedrijven moeten vanaf 1 januari 2020 een nieuw BTW nummer en VAT nummer gebruiken. Voor BV’s verandert er niets.