Zakelijke Rekening Openen? Opties voor ZZP > Sep Update

Waarom zou een ZZP-er een zakelijke rekening openen? Het is immers niet verplicht. In principe is een privé bankrekening prima te gebruiken voor inkomsten en uitgaven. Maar een zakelijke rekening heeft toch veel voordelen ten opzichte van een privérekening. Zakelijk en privé blijven gescheiden, waardoor een overzichtelijke administratie kan worden bijgehouden. Ook kunnen bepaalde aankopen … Meer lezen

De zelfstandigenaftrek voor de zzp’ers wordt versneld verlaagd

De zelfstandigenaftrek is een belangrijk steuntje in de rug voor zzp’ers. In 2020 kunnen ze nog € 7.030 aftrekken van hun belastbaar inkomen. Daardoor wordt de belastingaanslag een stuk lager. Het scheelt een zzp’er naar schatting circa 1000 euro netto aan belasting. Het in 2019 door het kabinet genomen besluit 2019 om de zelfstandigenaftrek voor … Meer lezen

De door zzp’ers te betalen inkomstenbelasting over hun inkomen

Zzp’ers willen natuurlijk graag weten hoeveel inkomstenbelasting ze over hun in 2020 verkregen inkomsten moeten betalen. De vraag hoeveel inkomstenbelasting er betaald moet worden kan echter niet direct beantwoord worden. De te betalen inkomstenbelasting is namelijk afhankelijk van allerlei factoren. Als een zzp’er meer winst maakt dan neemt de hoogte van de inkomstenbelasting toe Nederland … Meer lezen

Wat er in 2020 verandert voor zzp’ers

In 2020 hebben veel zzp’ers last van de coronacrisis. Ze vergeten wellicht dat er in 2020 een aantal zaken zijn veranderd. Het zijn zaken waar iedere zzp’er rekening mee moet houden. De belangrijkste veranderingen in 2020 worden hier genoemd en kort toegelicht. Gebruik van het btw-identificatienummer Ben je zzp’er? Dan heb je in november 2019 … Meer lezen

Zzp’ers krijgen in 2021 minimumtarief

Er zijn zzp’ers die weinig verdienen. Hun uurtarief is laag. Goed nieuws voor zzp’ers met een laag uurtarief. Waarschijnlijk komt er met ingang van 1 januari 2021 een minimumuurtarief dat gaat gelden voor alle zzp’ers in Nederland. Voor de aan een opdracht gewerkte uren wordt het uurtarief minimaal € 16. Doe je als zzp’er zaken … Meer lezen

Nieuwe kleineondernemingsregeling in 2020

De kleineondernemingsregeling (KOR) was tot en met 2019 een belastingvermindering.  De regeling was bedoeld voor kleine ondernemers. Veel kleine ondernemers zijn startende ondernemers. Deze startende ondernemers hebben in de startfase een bescheiden omzet. Dankzij de kleineondernemingsregeling  werd door die ondernemers minder of zelfs helemaal geen btw afgedragen. Vanaf 2020 is niet de te betalen btw … Meer lezen

Laten zzp’ers kansen liggen op de hypotheekmarkt?

Ruim een jaar geleden maakte het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) de regels voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (de NHG-hypotheek) voor zzp’ers soepeler. Veel zzp’ers denken echter nog steeds dat het aanvragen van een hypotheek onbegonnen werk is. Laten zzp’ers kansen liggen op de hypotheekmarkt, of speelt er iets anders? De … Meer lezen

Autoriteit Persoonsgegevens minder streng voor zzp’ers inzake AVG

Geen enkele zzp’er zal het zijn ontgaan: op 25 mei is de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Zelfs als je het probeerde te negeren, werd je er constant aan herinnerd door de talloze mailtjes van bedrijven die hun privacybeleid conform de nieuwe wet hebben aangepast. Voldoet jouw privacybeleid nog niet … Meer lezen

Zzp’ers ontvangen met terugwerkende kracht zwangerschapsverlofuitkering

In de periode van 2005 tot 2008 bestond er geen verlofuitkering voor zwangere zzp’ers. In de periode ervoor en erna waren er wél uitkeringen voor deze doelgroep beschikbaar. De Centrale Raad van Beroep heeft besloten dat alle zzp’ers die in deze periode een kind hebben gekregen, met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op een financiële … Meer lezen