Belastingschijven (2021 update)

Iedere Nederlander, dus ook een zzp’er, moet belasting betalen over het in een bepaald jaar verdiende inkomen. Zzp’er betalen belasting over de behaalde nettowinst. Wat is de nettowinst? Het bedrag dat overblijft na aftrek van inkoopkosten, onkosten, afschrijving en de aftrekposten waarop een zzp’er recht heeft. Het percentage te betalen belasting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. In 2020 zijn er twee belastingschijven, met ieder een bepaald percentage.

Aangifte doen voor de inkomstenbelasting

Iedere zzp’er moet jaarlijks aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Hoe wordt dat gedaan? Om opgave inkomstenbelasting te kunnen doen moet een zzp’er zijn jaarwinst vaststellen. Vervolgens worden de aftrekposten waarop de zzp’er recht heeft toegepast. Na toepassing van de aftrekposten blijft het belastbaar inkomen over. Over dit belastbaar inkomen moet de zzp’er, zoals iedere Nederlander, belasting betalen. Aangeraden wordt om de belastingaangifte over 2020 te doen voor 1 april 2021. Waarom? Omdat een zzp’er dan snel bericht krijgt van de Belastingdienst.

De belastingschijven 2020 voor zzp’ers

In 2019 waren er nog drie belastingschijven. In 2020 zijn er twee belastingschijven. Tot de AOW leeftijd gelden voor zzp’ers de in onderstaande tabel genoemde belastingschijven. De invoering van het tweeschijvenstelsel in 2020 heeft tot gevolg dat het besteedbaar inkomen van iedereen met een inkomen vanaf 20.000 per jaar toeneemt. Bovendien wordt het minder van belang of het inkomen van een huishouden door één of twee personen wordt verdiend. 

De belastingschijven Het percentage te betalen belasting
Schijf 1: inkomsten tot en met € 68.507 37,35%
Schijf 2: inkomsten vanaf € 68.508 49,50%

De onderstaande tabel met belastingschijven en belastingtarieven geldt voor zzp’ers die de AOW leeftijd hebben bereikt.

Het bruto jaarinkomen Het belastingtarief
Schijf 1: Inkomen niet hoger dan € 34.712 19,45%
Schijf 2: Inkomen vanaf € 34.713 37,35%
Schijf 3: Inkomen vanaf € 68.507 49,50%

Box 1 is er voor het inkomen uit wonen en werk

Het inkomen van een zzp’er uit werk en woning valt in Box 1. Welke bedragen vallen er dus in Box 1? Het geld dat een zzp’er overhoudt als hij bijvoorbeeld een eenmanszaak of een VOF heeft. Heeft de zzp’er ook nog een loondienstbetrekking? Dan wordt dat geld aangevuld met zijn inkomsten uit die loondienstbetrekking. Heeft de zzp’er een eigen woning. Ook de inkomsten uit zijn eigen woning en de betaalde hypotheekrente vallen in Box 1. Bovendien kan een zzp’er in Box 1 bepaalde privé-uitgaven toepassen, zoals bijvoorbeeld bijzondere ziektekosten.