Kleineondernemersregeling 2020

Het is voor zzp’ers belangrijk om te weten dat de kleine ondernemingsregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020 is gewijzigd. Bij de gewijzigde KOR hoeft er niet meer te worden gekeken naar de afgedragen btw. Ook hoeven er geen lastige berekeningen meer te worden gemaakt. Volgens de Belastingdienst is de gewijzigde KOR eenvoudiger en duidelijker dan zijn voorganger.

Wie komt er in aanmerking voor de KOR 2020?

Uiteraard willen zzp’ers met een klein bedrijf graag weten of ze in aanmerking komen voor de KOR 2020. Let op! De criteria om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn gewijzigd. In 2019 kwamen zzp’ers in aanmerking voor de KOR als ze minder dan € 1833 btw per jaar moesten betalen. In de gewijzigde KOR 2020 wordt er niet gekeken naar de betaalde btw. Er wordt gekeken naar de omzet. Wie mogen er in 2020 gebruikmaken van de KOR 2020? Zzp’ers die een omzet verwachten van maximaal € 20.000. Ook gewijzigd is voor welke bedrijven de regeling bestemd is. Bij zijn voorganger, de oude KOR, mochten alleen eenmanszaken en vof’s gebruikmaken van deze regeling. In 2020 kunnen alle soorten bedrijven gebruikmaken van deze regeling. In 2020 geldt deze regeling dus ook voor bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en bv’s.

De voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen

Zzp’ers die mee willen doen aan de kleine ondernemingsregeling 2020 willen natuurlijk weten aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De zzp’er moet ondernemer zijn voor de btw. Wanneer is een zzp’er ondernemer voor de btw? Als hij zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent.
 • Het bedrijf van de zzp’er moet in Nederland zijn gevestigd.
 • Zijn omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per jaar
 • Er moet worden voldaan aan de administratieve verplichtingen voor de btw

De KOR 2020: geen belastingverlaging maar btw-vrijstelling

Bij de oude KOR kwamen zzp’ers die aan de voorwaarden van de regeling voldeden in aanmerking voor belastingvermindering. Dat is nu niet meer het geval. Gebruikers van de nieuwe KOR krijgen een vrijstelling van de btw. Ze hoeven, als ze aan de voorwaarden van deze nieuwe KOR voldoen,  geen btw meer af te dragen. Op hun facturen hoeft geen btw meer te worden vermeld. Er hoeft, omdat er geen btw meer wordt berekend, dus ook geen btw meer te worden afgedragen. Soms hoeven gebruikers van deze regeling zelfs geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen.

Er kan geen btw meer worden teruggevraagd

Let op! Zzp’ers die aan deze gewijzigde kleine ondernemingsregeling meedoen kunnen geen btw meer terugvragen. Kopen ze bijvoorbeeld nieuwe meubels voor in hun kantoor? Dan kunnen ze geen btw meer afdragen. Het is ook goed om te weten dat meedoen aan de KOR 2020 minimaal 3 jaar duurt. Alleen bij een omzet boven € 20.000 kan men onder de regeling uitkomen. Stel een zzp’er wil volgend jaar een grote investering doen. Hij kan de btw van het geïnvesteerde bedrag dan niet terugvragen. Daarom zal hij zich moeten afvragen of deze regeling hem voldoende voordeel oplevert.

Zzp’ers die overwegen om gebruik te maken van deze regeling kunnen de volgende checklist gebruiken:

 • Er wordt alleen geleverd aan consumenten.
 • De komende jaren is de omzet lager dan € 20.000
 • Er worden alleen diensten en producten geleverd aan Nederlandse bedrijven
 • Er wordt alleen ingekocht bij Nederlandse bedrijven
 • Er zijn geen plannen om de komende drie jaar een investering te doen van meer dan € 10.000.

Wanner is de regeling dus mogelijk interessant? Als de omzet niet stijgt, er alleen particuliere klanten worden bediend en als de jaarlijks te maken kosten minimaal 50% lager zijn dan de inkomsten.

Wat is mijn belastingvermindering

Zzp’ers die menen in aanmerking te komen voor de kleine ondernemingsregeling willen natuurlijk weten wat in hun situatie de belastingvermindering is. De belastingvermindering die verkregen kan worden is afhankelijk van het bedrag aan btw dat men moet betalen aan de belastingdienst als men niet gebruikmaakt van deze regeling.

Belastingvermindering: twee rekenvoorbeelden

 • Er moet in een jaar meer dan € 1883 btw worden betaald: geen btw vermindering.
 • Er moet in een jaar € 0 of minder btw worden betaald: geen btw vermindering.
 • Er moet meer btw betaald worden dan € 1345  maar minder dan € 1883: zie rekenvoorbeeld 1.
 • Er moet in een jaar niet minder dan € 0 en niet meer dan € 1345 btw worden betaald: zie rekenvoorbeeld 2.

Rekenvoorbeeld 1: verkoper van bloemen

Bij deze berekening moet de maximale te betalen btw (€ 1883) worden verminderd met de nog te betalen btw (in dit rekenvoorbeeld € 1635). Vervolgens moet de uitkomst van deze berekening worden vermenigvuldigd met 2,5. De uitkomst van die berekening is de btw vermindering voor de zzp’er.

 • Te betalen btw over de jaaromzet: €  4.500
 • Betaalde btw bloemen en planten: €  2.865
 • Nog te betalen btw: €  1.635
 • Btw vermindering voor de zzp’er
 • Berekening 2.5 X (€ 1.883 – € 1.635): €   620
 • Nog te betalen btw: €  1.015

Rekenvoorbeeld 2: fotograaf

Bij deze berekening is het door de fotograaf te betalen bedrag aan btw gelijk aan zijn btw vermindering. Hij hoeft dus geen btw meer te betalen.

 • Te betalen btw over de jaaromzet: € 5.700
 • Betaalde btw films en camera’s: € 4.730
 • Nog te betalen btw: € 970
 • Btw vermindering voor zzp’ers: € 970
 • Nog te betalen btw: € 0

De nadelen van de kleine ondernemingsregeling

Stel dat het financieel voordelig is om gebruik te maken van de KOR 2020. Zelfs dan heeft de regeling nog nadelen:

 • Van de regeling wordt automatisch drie jaar gebruikgemaakt. Stel de omzet van een zzp’er stijgt  boven de grens van € 20.000 per jaar. Hij moet dat zelf melden bij de Belastingdienst. Hij kan dan dus geen gebruik meer maken van de voordelen van deze regeling. Bovendien moet er weer btw op zijn facturen worden vermeld. Ook mag hij drie jaar geen gebruik meemaken van de KOR. Bedenk dat het inkomen van een zzp’er niet zelden onvoorspelbaar is. Nadeel van deze regeling is dat er geen rekening wordt gehouden met een onverwacht sterke groei of met een financiële meevaller. Wellicht kom je  halverwege volgend jaar al niet meer in aanmerking voor de KOR. Dit heeft allerlei administratieve gevolgen. De btw moet direct weer worden gefactureerd. De prijzen van de geleverde producten aan klanten stijgen. Die prijzen moeten dus worden aangepast. Een meevaller is dan dat de btw niet met terugwerkende kracht terugbetaald hoeft te worden
 • Een tweede nadeel van de KOR is verwarring en imagoschade. Ontvangers van een factuur zonder btw kunnen ten onrechte denken dat er door de zzp’er wordt gefraudeerd. Er kan ook de juiste conclusie worden getrokken dat het een rekening is van een bedrijf met een inkomen onder de KOR-grens van € 20.000. Dat kan een reden zijn om het bedrijf niet te zien als een serieuze partner. Door de KOR wordt er dus imagoschade geleden.
 • Bedenk dat het niet meer hoeven afdragen van de btw niet betekent dat de administratieve lasten beduidend minder worden. De administratie moet nog steeds goed worden bijgehouden. De administratie heb je ook nodig om in de gaten te kunnen houden wanneer de omzet stijgt boven de grens van € 20.000.
 • Er zijn zzp’ers die de afgelopen 5 jaar investeringen hebben gedaan. Deze investeringen hebben ze de afgelopen vijf jaar als voorheffing afgetrokken. Stel de afgetrokken btw is gedeeld door 5 meer dan € 500. Bij deelname aan de kleine ondernemingsregeling moet er dan hoogstwaarschijnlijk btw aan de Belastingdienst worden terugbetaald.