Nieuwe kleineondernemingsregeling in 2020

De kleineondernemingsregeling (KOR) was tot en met 2019 een belastingvermindering.  De regeling was bedoeld voor kleine ondernemers. Veel kleine ondernemers zijn startende ondernemers. Deze startende ondernemers hebben in de startfase…

Read More

Waarom zou je een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten?

Ben je zzp’er? Ook jij kunt ziek worden. Een griepje is niet zo erg. Je kunt dan waarschijnlijk enkele dagen niet werken. Het kan echter ook gebeuren dat je ernstig…

Read More

Laten zzp’ers kansen liggen op de hypotheekmarkt?

Ruim een jaar geleden maakte het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) de regels voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (de NHG-hypotheek) voor zzp’ers soepeler. Veel zzp’ers denken…

Read More

Autoriteit Persoonsgegevens minder streng voor zzp’ers inzake AVG

Geen enkele zzp’er zal het zijn ontgaan: op 25 mei is de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Zelfs als je het probeerde te negeren, werd…

Read More

Zzp’ers ontvangen met terugwerkende kracht zwangerschapsverlofuitkering

In de periode van 2005 tot 2008 bestond er geen verlofuitkering voor zwangere zzp’ers. In de periode ervoor en erna waren er wél uitkeringen voor deze doelgroep beschikbaar. De Centrale…

Read More

Zijn zzp’ers echt gelukkiger?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat zzp’ers het vaak financieel zwaarder hebben dan werknemers in loondienst. Heeft dit echter ook invloed op hoe gelukkig zij zijn met het zelfstandig ondernemerschap? In…

Read More

Veel ZZP’ers onbekend met gemeentelijke financiële ondersteuning

Als je als ZZP’er in zwaar weer terechtkomt, kun je bij de gemeente financiële ondersteuning aanvragen. Dit heeft de Nederlandse overheid vastgelegd in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Grote kans…

Read More

ZZP status belastingdienst: tussen VAR en DBA

Het is voor een ZZP’er niet altijd even duidelijk hoe de belastingdienst over hun status denkt. De overheid wil vooral schijnzelfstandigheid, waar de ZZP’er eigenlijk in verkapte loondienst is, tegengaan….

Read More

Leeftijd startende ZZP’er steeds jonger

Er komen steeds meer ZZP’ers bij op de Nederlandse arbeidsmarkt, en deze groep wordt als geheel steeds jonger. Volgens cijfers van het CBS was ongeveer 42 procent van de groep…

Read More

8% groeiende ZZP’ers neemt personeel in dienst

Van alle ZZP’ers die actief zijn in Nederland, heeft 8% in de afgelopen drie jaar personeel aangenomen. Daarmee vervalt natuurlijk hun achtervoegsel ‘zonder personeel’ en groeien zijn door tot het…

Read More