Waarom zou je een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten?

Ben je zzp’er? Ook jij kunt ziek worden. Een griepje is niet zo erg. Je kunt dan waarschijnlijk enkele dagen niet werken. Het kan echter ook gebeuren dat je ernstig ziek wordt. Je kunt ook een ongeval krijgen. Dan kun je waarschijnlijk maanden niet werken. Anders dan iemand in loondienst heb je dan geen inkomen. Heb je onvoldoende spaargeld? Dan kun je de kosten van levensonderhoud en de hypotheek of de huur niet meer betalen. Om dat te voorkomen moet je ook als zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Toch inkomen als je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebt afgesloten

Stel je besluit om geen AOV af te sluiten. Ook dan is het mogelijk om bij ziekte of ongeval verzekerd te zijn van inkomen. Let op! Het betreft doorgaans een inkomensvoorziening voor een beperkte periode.

  • Heb je spaargeld? dan kun je dat gebruiken om een financieel moeilijke periode te overbruggen.
  • Er zijn ondernemers die samen een noodfonds zijn begonnen. Ben je lid van een noodfonds? Dan heb je tijdens ziekte maximaal 2 jaar een inkomen.
  • Je bent uit loondienst gekomen en toen gestart als zelfstandig ondernemer. Dan is het mogelijk om je te verzekeren bij de UWV. Je kunt je hier, binnen 13 weken na het einde van je dienstverband, vrijwillig voor aanmelden. Heb je je tijdig aangemeld? Dan ben je verzekerd voor de Ziektewet en voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
  • zzp’ers die door ziekte of ongeval tijdelijk geen inkomen en vermogen hebben, kunnen zich melden bij de sociale dienst van hun gemeente. Daar kunnen ze een bijstandsuitkering aanvragen. Je hebt dan een inkomen op bijstandsniveau. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je leefsituatie en je leeftijd. Ook zzp’ers die door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt worden kunnen, als ze geen vermogen hebben, een bijstandsuitkering aanvragen.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering  voor zzp’ers duur?

Je hebt het ongetwijfeld weleens gehoord. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is erg duur. Is dat zo? Volgens het CBS heeft  een onverzekerde zzp’er die door ziekte of ongeval een jaar lang geen inkomen een inkomensverlies dat meer is dan het bedrag dat hij gedurende tien jaar aan  zijn AOV zou hebben betaald. De AOV premie, gemiddeld € 3.000  bruto per jaar, is aftrekbaar van de belasting. Je krijgt als zzp’er dus een groot deel van de betaalde premie terug van de Belastingdienst. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus niet zo duur als veel zzp’ers denken.  

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

In het in 2019 gesloten principe pensioenakkoord is afgesproken dat zzp’ers verplicht zullen worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Waarom? Omdat de partijen die het pensioenakkoord hebben afgesloten het niet goed vinden dat de kosten en risico’s van onverzekerde zzp’ers nog langer door de samenleving moeten worden betaald. Op dit moment is dat het geval, want slechts 200.000 van de ongeveer 1 miljoen zzp’ers in ons land had in 2019 een AOV afgesloten. De regeling van de verplichte AOV moet in 2020 worden uitgewerkt.

Er is nog veel onduidelijk over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

  • Onduidelijk is wat de hoogte van de premie wordt.  Ook de zzp’ers met een laag inkomen moeten de premie kunnen betalen. Wat is een betaalbare premie? Op welke groep zzp’ers wordt de hoogte van de premie gebaseerd?
  • Onduidelijk is of de AOV, net als de zorgverzekering, een basisverzekering voor iedere zzp’er wordt, met de mogelijkheid om zich, net als bij de zorgverzekering, extra te verzekeren tegen bepaalde risico’s.
  • Bij de nu nog vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering worden mensen vanwege bijvoorbeeld hun ziekteverleden niet altijd geaccepteerd door verzekeraars. Onduidelijk is nog of er bij een verplichte AOV een acceptatieplicht komt voor verzekeraars.

Er zijn zzp’ers die al vrijwillig een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Kunnen ze overstappen naar de hoogstwaarschijnlijk goedkopere verplichte AOV?

Plaats een reactie