zzp’er worden stappenplan

Een beginnende zzp’er moet met diverse dingen rekening houden. Er moet heel wat worden geregeld. Een zzp’er die een goede start wil maken moet  daarom weten waar hij aan moet denken. Hij moet allerlei stappen zetten. De stappen moeten in een bepaalde volgorde worden gezet. Onderstaand stappenplan helpt beginnende zzp’ers op weg.

Een stappenplan met 11 stappen

De weg naar een succesvolle onderneming moet stapsgewijs worden afgelegd. Beginnende zzp’ers vinden op het internet diverse stappenplannen. Ieder stappenplan bestaat uit een aantal stappen. Die stappen moeten in de aangegeven volgorde worden gezet. Soms kunnen stappen gelijktijdig worden gezet. Dit uitgebreide stappenplan maakt duidelijk dat er bij het starten van een bedrijf veel komt kijken. Het is daarom belangrijk dat beginnende zzp’ers alle 11 stappen van dit stappenplan te zetten. Na het doorlopen van de 11 stappen van onderstaand stappenplan is een succesvolle start van een nieuwe onderneming welhaast gegarandeerd.

Stap 1: overwegingen om te starten als zzp’er

  • De vrijheid als zelfstandige is een van de redenen om aan de slag te gaan als zzp’er. Een zzp’er heeft het gevoel dan niemand boven hem staat. Door deze vrijheid hebben veel zzp’ers lol in hun werk, zelfs als het wat de financiën betreft even niet zo goed gaat.
  • De vrijheid om, als er op opdrachtbasis wordt gewerkt, je eigen uren te kunnen bepalen, is ook een reden om te kiezen voor een bestaan als zzp’er.
  • Het feit dat iemand geen vaste baan meer kan krijgen in zijn branche kan ook een reden zijn om te starten als zzp’er. Hij kan dan toch het werk blijven doen wat hij leuk vindt en waar hij goed in is.
  • Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging kunnen ook besluiten om aan de slag te gaan als zzp’er.

Aan de slag gaan als zzp’er kan fulltime of naast je baan? Het starten als zzp naast je baan heeft voordelen: rustig kunnen bekijken of het ondernemen lukt, de zekerheid het hebben van een inkomen en het kunnen profiteren van regelingen voor mensen in loondienst, zoals doorbetaling bij ziekte en tijdens de vakantie.

Ga naar stap 1

Stap 2: het doen van marktonderzoek

Wie wil beginnen als zzp’er moet de markt verkennen. Welk product/of dienst word door hem aangeboden? Zitten klanten op dit product of deze dienst te wachten? Wat verwachten klanten van de zzp’er? Door het doen van marktonderzoek komt een zzp’er  te weten of er behoefte is aan zijn product of dienst.

Ga naar stap 2

Stap 3: het schrijven van een ondernemingsplan

In een ondernemingsplan is te lezen wat een zzp’er wil gaan doen en hoe hij dat wil gaan doen. Er wordt in dit plan dus uiteengezet waarom de nieuw te starten onderneming een succes wordt. Wie een goed ondernemingsplan maakt, of laat maken, heeft  goed nagedacht over het ondernemer worden. De bank is waarschijnlijk eerder bereid om de nieuwe onderneming te financieren.

Ga naar stap 3

Stap 4: het kiezen van de rechtsvorm van de nieuwe onderneming

Een rechtsvorm heeft zowel gevolgen voor de aansprakelijkheid als voor de fiscus. Natuurlijk moet de gekozen rechtsvorm passen bij de situatie van de zzp’er. Een beginnend zzp’er moet zich daarom verdiepen in de voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of besloten vennootschap (bv).

Ga naar stap 4

Stap 5: gesprekken met de bank over de financiering

Een startende zzp’er heeft wellicht geld nodig. Banken zijn wellicht bereid om een nieuwe onderneming te financieren. Doorgaans vragen de banken aan de zzp’er om zijn ondernemingsplan te laten zien. Banken willen immers kunnen beoordelen of de nieuwe onderneming kansrijk is in de markt. Doorgaans kunnen banken diverse vormen van financiering verstrekken. Ook kan bij een bank een zakelijke rekening worden geopend.

Ga naar stap 5

Stap 6: inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Een echte ondernemer is iemand die goederen en diensten levert en die de bedoeling heeft om winst te maken. Een zzp’er moet eerst nagaan of hij een echter ondernemer is. Zo ja, dan is hij verplicht om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. De Belastingdienst kan de bij de KvK aangemelde zzp’er opnemen in de btw-administratie. De zzp’er ontvangt dan een btw-identificatienummer en een omzetbelastingnummer.

Ga naar stap 6

Stap 7: de Belastingdienst en het betalen van belasting

Natuurlijk krijg je als zzp’er te maken met de Belastingdienst. Door de Belastingdienst wordt bepaald of een zzp’er ondernemer is  voor de inkomstenbelasting. Zo ja, dan moet er inkomstenbelasting worden betaald. Een beginnend zzp’er moet ook weten voor welke aftrekposten hij in aanmerking komt. Door te profiteren van bepaalde aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, hoeft een zzp’er minder belasting te betalen.

Ga naar stap 7

Stap 8: het zelf doen of laten doen van de boekhouding

Zzp’ers hebben niet de verplichting om hun boekhouding uit te besteden. Ze kunnen het dus zelf doen. Bij het zelf doen wordt doorgaans een boekhoudprogramma gebruikt. Een zzp’er is verplicht om ieder jaar aankomsten inkomstenbelasting te doen. Een geordende administratie, met alle gegevens over je onderneming, is dus noodzakelijk. Bedenk dat een niet volledige administratie tot boetes kan leiden. Veel zzp’ers vinden het bijhouden van de administratie geen aangename klus. Dat kan de reden zijn om de administratie te laten doen door een boekhouder of door een accountant.

Ga naar stap 8

Stap 9: het als zzp’er afsluiten van verzekeringen

Bedenk dat ook een zzp’er een ongeluk kan krijgen, tijdelijk geen werk hebben of ziek worden. De financiële gevolgen kunnen groot zijn. Daarom moet een zzp’er zich tegen bepaalde risico’s verzekeren. Ga als zzp’er in ieder geval na welke mogelijkheden er zijn. Zzp’ers kunnen bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een zakelijke rechtsbijstandverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Ga naar stap 9

Stap 10: het als zzp’er opbouwen van een pensioen

Mensen die in loondienst werken bouwen doorgaans een pensioen op. Soms is een zzp’er verplicht om pensioen op te bouwen. Waarom? Omdat hij tot een bepaalde beroepsgroep hoort. Zzp’ers die die verplichting niet hebben, kunnen zich verdiepen in de verschillende mogelijkheden om een pensioen op te bouwen. Een zzp’er met een eenmanszaak of vof  mag gebruikmaken van de Oudedagsreserve. Een zzp’er die voorheen in loondienst heeft gewerkt kan soms zijn oude pensioenregeling bij zijn voormalig werkgever nog voortzetten. Er zijn ook nog andere mogelijkheden om als zzp’er een pensioen op te bouwen.

Ga naar stap 10

Stap 11: de nieuwe onderneming online

Het is belangrijk dat je als zzp’er succesvol online te zijn. Mogelijke kanten zoeken immers vaak op het internet. Een zzp’er moet natuurlijk gevonden kunnen worden door die klanten. Bepaalde dingen moeten daarom worden gedaan. Leg je bedrijfsnaam vast als domeinnaam. Zorg voor een zakelijk internetadres. Maak een eigen website. Uiteraard kun je een website ook laten maken. Natuurlijk moet de website goed vindbaar zijn. Een goed vindbare website is geoptimaliseerd met SEO.

Ga naar stap 11