Zzp’ers ontvangen met terugwerkende kracht zwangerschapsverlofuitkering

In de periode van 2005 tot 2008 bestond er geen verlofuitkering voor zwangere zzp’ers. In de periode ervoor en erna waren er wél uitkeringen voor deze doelgroep beschikbaar. De Centrale Raad van Beroep heeft besloten dat alle zzp’ers die in deze periode een kind hebben gekregen, met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op een financiële compensatie. Je hebt van 15 mei tot 30 september de tijd om deze zwangerschapsverlofuitkering met terugwerkende kracht aan te vragen bij de uitkeringsinstantie UWV.

Hoe is deze regeling tot stand gekomen?

In 2008 stapte een vrouwelijke zzp’er naar de rechter, omdat zij zich benadeeld voelde. Zij had een kind gekregen tussen 2005 en 2008, een periode waarin geen zwangerschapsverlofuitkering voor zzp’ers beschikbaar was. De rechter stelde haar na 8 jaar procederen in het gelijk en zij kreeg een compensatie van het UWV uitbetaald. Nog zeven andere zzp’ers daagden het UWV voor de rechter en werden in het gelijk gesteld. In 2017 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat dit niet alleen een individuele kwestie was, maar een grote groep vrouwelijke zzp’ers was benadeeld. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan nu een compensatie aanvragen bij het UWV.

Financiële regelingen voor zwangere zzp’ers

Vóór 2005 konden zzp’ers bij zwangerschap aanspraak maken op de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) wanneer zij vanwege zwangerschap tijdelijk niet konden werken. Deze regeling voor zelfstandigen werd in 2005 afgeschaft. Zzp’ers konden niet langer aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming tijdens de zwangerschap. Pas in 2008 kwam er een nieuwe regeling op initiatief van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij achtte het ontbreken van een uitkering voor zwangere zelfstandigen onwenselijk en nam het initiatief voor een nieuwe wet. Zzp’ers kunnen dankzij deze Wet Zwangerschaps- en Bevallingsuitkering Zelfstandigen (ZEZ) sinds 2008 bij zwangerschap een uitkering ontvangen bij het UWV.

Kom jij in aanmerking voor een compensatie?

Er zijn ongeveer 20.000 zzp’ers die recht hebben op compensatie van het UWV, omdat er in de genoemde periode geen financieel vangnet voor deze doelgroep bestond. Je komt in aanmerking voor deze regeling als je zwanger was tussen 1-8-2004 en 4-10-2008 en in de periode van 7-5-2005 tot 4-6-2008 bent bevallen. In dezelfde periode moet je werkzaam zijn geweest als zelfstandige. Ook zelfstandigen met personeel, uitvoerders van vrije beroepen en meewerkende echtgenotes komen in aanmerking voor een compensatie van 5.600 euro bruto per bevalling.

Hoe kan je aanspraak maken op de compensatie?

Je hebt vanaf 15 mei de mogelijkheid om een compensatie bij het UWV aan te vragen. De aanvraag moet uiterlijk 30 september bij de uitkeringsinstantie binnen zijn. Het uitbetalen van de compensatie vindt vanaf januari volgend jaar plaats. Bij het indienen van de aanvraag dien je gegevens over jouw bedrijf, het kind of de kinderen en jouw partner te overleggen. Het aanvraagformulier is te downloaden op de website van het UWV. Aanvragen die te laat ontvangen worden, neemt het UWV niet in behandeling. Zorg dus dat je krijgt waar je recht op hebt en verstuur de aanvraag op tijd.

Plaats een reactie