Zzp’ers laten subsidies liggen

Zzp’ers kunnen gebruik maken van verschillende regelingen en subsidies. Toch wordt hier niet altijd gebruik van gemaakt. Dit komt vooral omdat de zzp’er dit zelf moet regelen en doorgaans niet compleet op de hoogte is van alle opties. Welke regelingen en subsidies zijn er? En hoe kunnen zzp’ers daar gebruik van maken? Een subsidie is een financiële ondersteuning vanuit de overheid. Soms wordt dit ook wel een beurs genoemd. Door middel van deze subsidies wil de overheid ondernemersinitiatieven steunen. 

Waarom een subsidie aanvragen?

Als (startende) ondernemer is het soms lastig om aan geld te komen. Toch is er financiering nodig om een bedrijf op te zetten en draaiende te houden. De overheid helpt ondernemers door het aanbieden van subsidies. Dit kan net het duwtje in de rug zijn dat nodig is om een investering te doen, een innovatief idee uit te voeren of een plan in de praktijk te brengen. Er zijn veel mogelijkheden en de grootte van de subsidie varieert van een paar honderd euro tot aan honderdduizenden euro’s. 

Welke soorten subsidies zijn er?

In Europa zijn er ontzettend veel subsidiepotjes, die elk een ander doel hebben. Zzp’ers kunnen dus niet zomaar op elk potje aanspraak maken. De subsidieaanvraag moet aansluiten bij het programma van de regeling. Zo is er bijvoorbeeld subsidie beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke doelen. 

Er zijn veel soorten subsidies en regelingen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en op het Ondernemersplein staat een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden.  Ook biedt de eigen gemeente of provincie vaak informatie over deze regelingen aan. Omdat er zoveel opties zijn, worden hier niet alle subsidies en regelingen genoemd. Ook veranderen de subsidies regelmatig. De meest aangevraagde subsidies in Nederland zijn:

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Deze subsidie is er speciaal voor onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Zzp’ers die bepaald soort onderzoek doen of nieuwe producten ontwikkelen, kunnen aanspraak maken op deze regeling. Een deel van de kosten van het speur- en ontwikkelingswerk worden dan vergoed. Er gelden wel een aantal voorwaarden, zoals een urencriterium. 

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is er voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het ministerie van Economische Zaken financiert deze subsidie. Let op: het innovatiekrediet is meestal geen gift. Het krediet moet terugbetaald worden, tenzij het project mislukt. Dan kan er aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding. Ook hier gelden er voorwaarden, deze zijn te lezen op de site van het RVO

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

MIA staat voor de milieu-investeringsaftrek. Dit is een fiscale stimulering om ondernemers aan te sporen tot het investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een beter milieu. Denk aan het kopen van apparaten, machines, voertuigen en gebouwen die milieuvriendelijk zijn. Zzp’ers die in aanmerking komen voor deze regeling mogen tot 36% van de investeringskosten aftrekken. 

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Omdat er zoveel soorten subsidies en regelingen zijn, weten zzp’ers vaak niet waar zij moeten beginnen. Voor welke subsidie komt de zzp’er in aanmerking? En hoe wordt deze aangevraagd? Het is niet altijd even eenvoudig om een subsidie aan te vragen. Ook omdat er voorwaarden en regels gelden. Een goede voorbereiding helpt enorm. Daarom geven we graag een paar tips voor het aanvragen van een subsidie. 

  • Start altijd met het maken van een concreet projectplan. Wat is het doel? En hoe wordt dit doel bereikt? Details zijn niet nodig, maar een duidelijk overzicht in grote lijnen helpt bij het aanvragen van de subsidie.
  • Maak als tweede een globale planning van het project. Welke middelen zijn er nodig? Wat zijn de kosten? Hoeveel geld is er nodig om het project uit te voeren? Waar wordt de subsidie voor gebruikt?
  • Elke subsidie heeft zijn eigen programma. De een legt de focus op maatschappelijke ontwikkeling, waar de ander zich richt op het milieu. Weet wat het doel van de subsidie is en neemt dit mee in het eigen plan. Wat zijn de raakvlakken? Waarom past deze subsidie bij het uit te voeren project? Wat is de relevantie van het project?
  • Bij het aanvragen van een subsidie wordt er een aanvraagformulier ingevuld. Dit is een standaard format waarbij er verschillende vragen worden gesteld. Zorg ervoor dat alle vragen naar eerlijkheid beantwoord worden.
  • Als laatste is het van belang om op tijd te beginnen. Moeten er extra documenten aangevraagd worden? Welke zaken moeten er nog worden uitgezocht? Een goede voorbereiding is het halve werk!

Let op: i.v.m. de coronacrisis zijn er aanvullende steunpakketten. Check hier alle regelingen.

Plaats een reactie