Zzp’ers krijgen in 2021 minimumtarief

Er zijn zzp’ers die weinig verdienen. Hun uurtarief is laag. Goed nieuws voor zzp’ers met een laag uurtarief. Waarschijnlijk komt er met ingang van 1 januari 2021 een minimumuurtarief dat gaat gelden voor alle zzp’ers in Nederland. Voor de aan een opdracht gewerkte uren wordt het uurtarief minimaal € 16. Doe je als zzp’er zaken met een particuliere of met een zakelijke klant? Alle klanten moeten het minimumtarief betalen voor alle uren die je aan hun opdrachten besteedt.

Waarom een minimumtarief voor zzp’ers

Een zzp’er die voltijd werkt moet natuurlijk van zijn inkomen kunnen leven. Helaas is dat niet altijd het geval. Uit onderzoek blijkt dat in 2017 8,6% van de zzp-huishoudens een inkomen had onder het bestaansminimum. Dat is beduidend meer dan de 1,8% voltijd werknemers met een inkomen onder het bestaansminimum. Door het invoeren van een minimumtarief voor zzp’ers wil het kabinet voorkomen dat er een grote groep werkende armen ontstaat. Een te laag tarief voor zzp’ers heeft ook nog andere nadelen. Zzp’ers met een te laag tarief kunnen niet sparen voor bijvoorbeeld een periode van werkloosheid. Bovendien beschikken ze niet over voldoende financiële middelen om zich te verzekeren tegen ziekte en werkloosheid.

Uurtarief geldt voor alle werkzaamheden

Stel je krijgt als zzp’er een opdracht. Je moet dan ook tijd besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie. Opdrachtgevers weten vaak niet dat je gemiddeld een derde van je tijd besteedt aan overige werkzaamheden. Ook die overige werkzaamheden vallen onder het uurtarief. Heb je bepaalde materialen nodig? Dit zijn externe kosten. Die kosten vallen buiten het uurtarief. Je kunt deze kosten dus in rekening brengen bij je opdrachtgever.

Ingangsdatum wetswijziging nog niet definitief

Op dit moment is de ingangsdatum van deze wetswijziging nog niet definitief. Naar verwachting gaat deze wetswijziging in op 1 januari 2021. Waarvan is de ingangsdatum van deze wetswijziging afhankelijk? Van goedkeuring van de wetswijziging door de Eerste en Tweede kamer of van de ministeriële regeling en Algemene Maatregel van Bestuur en publicatie van de nieuwe wet in het Staatsblad of de Staatscourant.

Kritiek van de vakbonden

Volgens het kabinet is een minimumuurtarief van 16 euro voor zzp’ers voldoende om een behoorlijke boterham te verdienen. Ook kunnen ze zich dan verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en ziekte. De vakbond is het niet met dit standpunt van het kabinet eens. Volgens de CNV en de FNV is het tarief veel te laag. Met een minimumuurtarief van € 16 kunnen zzp’ers geen buffer opbouwen voor mindere tijden, sparen voor hun pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Kritiek van de vakorganisatie ZZP-Nederland

Volgens ZZP-Nederland kunnen vakorganisaties schade ondervinden van een minimumtarief. Waarom? Omdat dit tarief onvermijdelijk zal leiden tot prijsdaling in de markt. Er zijn veel manieren om prijs van een door een zzp’er aangeboden product of dienst te berekenen. Bepalen van een uurtarief is daarom niet altijd mogelijk. Ook bestaat het risico dat het minimumtarief gelijk het maximumtarief wordt. Opdrachtgevers zijn niet bereid om meer dan het minimumtarief te betalen.

Plaats een reactie