Stap 9: verzekeringen

Een zzp’er doet zaken voor eigen rekening en risico. De risico’s die hij dagelijks loopt zijn soms niet te overzien. Verzekeren tegen risico’s die een zzp’er niet zelf kan dragen is daarom geen overbodige luxe.

Stap 9: verzekeringen voor zzp’ers

Startende zzp’ers moeten weten welke verzekeringen belangrijk zijn. Als het goed is hebben ze al bedacht dat  ze iets moeten regelen voor de risico’s die ze als ondernemer gaan lopen. Wellicht hebben ze zich al afgevraagd welke verzekeringen ze moeten afsluiten. Het is niet eenvoudig om dat uit te zoeken. Er is een groot aanbod van allerlei verzekeringen voor zzp’ers. Bovendien moet iedere startende ondernemer zelf bepalen welke verzekeringen bij hen passen. Immers, iedere startende zzp’er is uniek. Informatie over door zzp’ers veel gekozen verzekeringen helpt startende ondernemers om te bepalen welke verzekeringen passen bij de risico’s die ze als ondernemer gaan lopen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er zijn zzp’er die denken dat het ze niet zal overkomen. Een ongeluk, dus ook een bedrijfsongeluk, zit echter in een klein hoekje. Bovendien kunnen zzp’’=ers ook langdurig ziek worden of overspannen raken. Dat heeft financiële gevolgen, want een zzp’er krijgt dan geen uitkering van de overheid. Zijn er bij het langdurig niet kunnen werken geen inkomsten meer? Zijn er nog financiële reserves. Het antwoord op die vragen bepaalt of het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een juiste keuze is. Zzp’er met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn bij langdurige ziekte in ieder geval verzekerd van een inkomen.

 De te betalen premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van onder andere het beroep, de leeftijd en het door de zzp’er verzekerde bedrag. De premie is fiscaal aftrekbaar. Bij een beroeps- of branchevereniging aangesloten zzp’ers kunnen vaak een aantrekkelijke korting krijgen op de premie van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Zzp’ers die arbeidsongeschikt raken hebben doorgaans geen recht op een uitkering van de overheid.  Er zijn  zzp’ers die dan mogelijk wel een beroep op de bijstand kunnen doen. Ze hebben geen partner. En dus ook geen aanvullend inkomen. Bovendien hebben ze geen koopwoning en slechts een bescheiden vermogen.

De aansprakelijkheidsverzekering

Zzp’ers zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke en materiële schade die ze tijdens hun werkzaamheden veroorzaken. Dat kan iedereen die werkzaamheden verricht overkomen. Het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Deze verzekering vergoed de schade die vanuit een bedrijf wordt toegebracht aan anderen. Let op! Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoed die schade niet.

Doorgaans worden door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alleen materiële risico’s afgedekt. Er zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen die ook letselschade vergoeden. Niet verzekerd is schade die met of door een motorvoertuig van de zzp’er wordt veroorzaakt.

Er is ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor zzp’ers die bijvoorbeeld architect, ingenieur of accountant zijn. Een verkeerde berekening of een fout advies kan een behoorlijke (vermogens)schade veroorzaken. Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering  dus geen overbodige luxe. Word lid van een branchevereniging. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan vaak alleen worden afgesloten door zzp’er die lid zijn van een branchevereniging.

De Construction Allrisk (CAR) verzekering

De Construction Allrisk (CAR) verzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor zzp’ers in de bouw, zoals aannemers, installateurs en zzp’ers met een klusbedrijf. Waarom is deze verzekering nodig? Om verzekerd te zijn tegen de schade die, bijvoorbeeld door een storm, kan ontstaan aan een bouwwerk. Schade aan een bouwwerk kan ook ontstaan door de gebruikte bouwmaterialen of door de gebruikte hulpmaterialen. Hulpmaterialen zijn bijvoorbeeld steigers, Bovendien kunnen eigendommen van de opdrachtgever tijdens verbouwwerkzaamheden worden beschadigd. Alle genoemde schades worden door de Construction Allrisk (CAR) verzekering vergoed.

De rechtsbijstandverzekering

Bedenk dat er onenigheid kan ontstaan tussen een zzp’er en zijn klanten of zijn leveranciers. Conflicten kunnen onverwacht ontstaan. Plotseling blijkt bijvoorbeeld dat een trouwe klant een rekening niet op tijd heeft betaald. Met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering is de zzp’er verzekerd van deskundige hulp en advies bij de oplossing van het conflict. Conflicten kunnen uitlopen op een rechtszaak. Dan krijgt een zzp’er met een rechtsbijstandverzekering deskundige juridische hulp. Ook de kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder of een advocaat worden vergoed. Let op! Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt de kosten vaak tot een bepaald maximumbedrag.

Niet alle risico’s die een zzp’er loopt worden vergoed door een zakelijke rechtsbijstandverzekering. Niet vergoed worden bijvoorbeeld conflicten over intellectueel eigendom, een geschil met de belastingdienst of conflicten over surséance van betaling en faillissement.

Een rechtsbijstandsverzekering afsluiten omdat je een conflict hebt met een klant? Lopende geschillen, dus geschillen die een zzp’er had voordat hij de verzekering afsloot, worden niet door de rechtsbijstandverzekering vergoed.

De bedrijfsstagnatieverzekering

Een bedrijf kan door allerlei oorzaken geheel of gedeeltelijk stilliggen. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld brand, waterschade, inbraak, vernieling en diefstal van bijvoorbeeld de bedrijfsauto. Door het geheel of gedeeltelijk stilliggen van zijn bedrijf mist de zzp’er omzet. Tegen dit risico kan hij zich verzekeren. Door het afsluiten van een bedrijfsstagnatieverzekering is hij verzekerd tegen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van zijn omzet. Moet zijn bedrijfspand na een brand worden hersteld? Ook tijdens de herstelperiode heeft de zzp’er met een bedrijfsstagnatieverzekering inkomsten.

De zakelijke inboedelverzekering

Een zzp’er met een bedrijfspand heeft daar gereedschappen, materialen of handelsvoorraad opgeslagen. Een zzp’er met een kantoor aan huis heeft wellicht dure apparatuur. Spullen en gereedschap in de bestelauto kunnen beschadigd worden of gestolen worden Het zijn redenen om een zakelijke inboedelverzekering, ook wel inventarisverzekering genoemd, af te sluiten. De inventaris, dat zijn de niet voor verkoop bestemde spullen, zijn dan verzekerd. Verzekerd zijn de spullen in het kantoorpand, in de bestelbus en de spullen in het kantoor aan huis.

De zakelijke voorraadverzekering

Zzp’ers kunnen voorraad hebben opgeslagen in hun huis of in hun garage. Deze voorraad wordt doorgaans niet gedekt door een particuliere inboedelverzekering. Aangeraden wordt om een zakelijke voorraadverzekering af te sluiten. Dat geldt natuurlijk ook voor zzp’ers die een bedrijfspand hebben of die voorraad hebben opgeslagen in een gehuurde ruimte. Deze verzekering is een aanvulling op de inventarisverzekering.

Zakelijke autoverzekering

Zzp’ers hebben vaak een zakelijke auto. Er ka aan deze auto schade ontstaan. Let op! Staat de auto of de bestelbus van een zzp’er op naam van het bedrijf? Dan is het afsluiten van een zakelijke autoverzekering verplicht. Alleen auto’s die op de eigen naam van een zzp’er staan, kunnen ook particulier worden verzekerd.

De ziektekostenverzekering

Een startende zzp’er kan niet zelf bepalen of hij een ziektekostenverzekering wil afsluiten.. Het hebben van een ziektekosten is namelijk verplicht. Een zzp’er betaalt voor zijn ziektekostenverzekering een inkomensafhankelijke bijdrage. De hoogte van zijn bijdrage is dus gebaseerd op de hoogte van zijn belastbaar inkomen. Welke ziektekostenverzekering is passend? Het antwoord op die vraag is voor iedere ondernemer anders. Aansluiten bij een aanvullende verzekering is mogelijk. Startende zzp’ers moeten zelf bepalen of dat in hun situatie mogelijk is.

Bekijk bij een zorgverzekering wat je echt nodig hebt. Een zzp’er die niet of nauwelijks gebruik maakt van zijn aanvullende verzekering hoeft geen aanvullende verzekering af te sluiten. Zzp’ers met een behoorlijke financiële buffer kunnen onverwachte zorgkosten zelf betalen. Ze kunnen ook overwegen om hun eigen risico te verhogen. Dan betalen ze minder zorgpremie.

De Cyberverzekering

We leven in een wereld waar heel veel digitaal gaat. Vrijwel ieder zzp’er maakt gebruik van computers. Op deze computers zijn vaak waardevolle gegevens. opgeslagen. Dat is niet zonder risico’s. De meeste zzp’ers hebben weleens gehoord van schadelijke virussen, hacks, pishing en datalekken. Als het goed is hebben ze voorzorgsmaatregelen genomen. Het risico om het slachtoffer te worden van cybercriminelen is echter aanwezig.  Steeds vaker zijn kleinere ondernemingen de dupe. Het afsluiten van een cyberverzekering is dan de moeite waard. De door een inbraak op het computersysteem veroorzaakte schade wordt dan vergoed. Bovendien krijgt de zzp’er deskundige hulp bij het herstellen van het computersysteem.

Waar moet een zzp’er op letten bij het afsluiten van een verzekering

Zzp’ers die een verzekering afsluiten moeten op de volgende zaken letten:

  • De hoogte van de te betalen premie
  • Een verzekeraar brengt bij het afsluiten van een verzekering poliskosten in rekening. Deze kosten moeten natuurlijk redelijk zijn.
  • De dekking van een verzekering is meer of minder uitgebreid. Beoordeeld moet worden of de dekking voldoende uitgebreid is.
  • Heeft de verzekering een eigen risico? Zo ja, wat is dan de hoogte van dit eigen risico?
  • Heeft de verzekering wellicht een wachttijd?
  • Hoe moet schade bij de verzekeraar worden gemeld?
  • Hoe wordt schade door de verzekeraar afgehandeld?
  • Is de verzekeraar goed bereikbaar?