Stap 10: pensioen

Ook een zzp’er wil op een gegeven moment minder gaan werken of met pensioen gaan. Dan moet er natuurlijk wel geld genoeg zijn om rond te komen. Bedenk dat alleen de AOW bij het met pensioen gaan doorgaans niet genoeg is om rond te komen. Om goed rond te komen is een aanvullende uitkering nodig. Zzp’ers wordt daarom aangeraden om tijdens hun werkzame leven een pensioen op te bouwen.

Stap 10: Zzp’ers en het opbouwen van een pensioen

Natuurlijk willen ook zzp’ers na hun pensionering beschikken over voldoende financiële middelen. Daarom moeten ze weten hoe ze tijdens hun werkzame leven een pensioen kunnen opbouwen. Er zijn twee mogelijkheden. Een zzp’er kan pensioen opbouwen door belasting te besparen. Hij kan ook sparen zonder belastingvoordeel. Deze tweede mogelijkheid heeft als voordeel dat de zzp’ over zijn vermogen blijft beschikken. Diverse mogelijkheden om als zzp’er een pensioen op te bouwen worden hier besproken. Wat is de beste mogelijkheid? Dat moet iedere zzp’er zelf bepalen.

Pensioen opbouwen door zelf te sparen of te beleggen

Wie kiest voor zelf besparen of beleggen heeft tijdens de opbouw van zijn pensioen de beschikking over zijn geld. Zzp’ers kunnen ook zelf bepalen of ze risico willen lopen door hun geld, of een gedeelte van hun geld, te beleggen in aandelen. Ook kan hij zelf bepalen hoeveel hij maandelijks of jaarlijks spaart. Komt hij te overlijden? Het opgebouwde vermogen is dan voor zijn nabestaanden. Gaat hij met pensioen? Dan mag hij zelf bepalen hoeveel geld hij maandelijks of jaarlijks opneemt. Deze opname is onbelast. Het niet tijdens de opbouw van het pensioen kunnen profiteren van belastingvoordelen wordt dus gecompenseerd door het onbelast zijn van de uitkering.

Pensioen opbouwen door banksparen

Banksparen is het bij een bank storten van geld op een geblokkeerde rekening. Uiteraard kunnen uit deze rekening niet zomaar opnamen worden gedaan. Tijdens de opbouw van zijn pensioen wordt er belasting bespaard. Het ingelegde bedrag is immers aftrekbaar van zijn belastbaar inkomen. Er moet dan wel voldoende jaarruimte of reserveringsruimte zijn. Uitkeringen zijn echter belast. Banksparen heeft voordelen. De kosten zijn vaak beduidend lager dan de kosten van een lijfrenteverzekering. Bovendien kunnen nabestaanden van de zzp’er na zijn overlijden over zijn geld beschikken. Nadeel van banksparen is dat de uitkering een door de zzp’er te kiezen einddatum heeft. Het is dus geen levenslange uitkering. Het met banksparen gespaarde geld is op een gegeven moment op.

Pensioen opbouwen door een lijfrenteverzekering

Zzp’ers kunnen ook besluiten om een lijfrenteverzekering af te sluiten. Ze storten dan eenmalig of periodiek een bepaald bedrag. Deze stortingen leveren een eindkapitaal op. Na zijn pensionering ontvangt de zzp’er een maandelijkse uitkering. Hij krijgt deze uitkering tijdens een afgesproken aantal jaren of klevenslang. Bij een levenslange uitkering eindigt de uitkering bij zijn overlijden. Voordeel is dat de jaarlijks gedane stortingen aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. De zzp’er heeft dus, als er voldoende jaarruimte of reserveringsruimte is, tijdens het opbouwen van zijn pensioen een belastingvoordeel. De uitkeringen na zijn pensionering zijn echter belast. Deze manier van pensioen opbouwen heeft ook nadelen. Zo zijn aan een lijfrenteverzekering meer kosten verbonden dan aan de andere mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Zzp’ers die besluiten om hun stortingen te beleggen in aandelen lopen een risico. Het eindbedrag staat dan niet vast.

Pensioen opbouwen door de  fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve is het jaarlijks boekhoudkundig reserveren van een bepaald bedrag voor het pensioen. Zzp’ers die voldoen aan het urencriterium kunnen van deze mogelijkheid om pensioen op te bouwen gebruikmaken. Er wordt bij de fiscale oudedagsreserve geen echt geld opzij gezet.  Wat wordt er wel gedaan?  Geld dat in een bepaald belastingjaar zou meetellen voor de winst wordt in dat jaar gereserveerd. Zzp’ers ,ogen jaarlijks 9,44% van de winst reserveren. Het maximale bedrag is 8.999 (2019).  Dit geld telt in dat jaar dus  niet mee voor de winst. Dit reserveren is dus het uitstellen van het betalen van belasting. Over de opgebouwde reserve moet later alsnog belasting worden betaald. Bij uitbetalen van de oudedagsreserve op de AOW-tarief is het belastingtarief hoogstwaarschijnlijk lager. Dit later betalen van belasting kan worden uitgesteld door een deel van de oudedagsreserve in een lijfrenteproduct te storten. De betaalde lijfrentepremie kan immers worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting. Een andere manier om het betalen van belasting uit te stellen is het in het later jaar storten van de oudedagsreserve, of een deel van de oudedagsreserve, op een geblokkeerde bankspaarrekening.

Pensioen opbouwen door het ZZP-pensioen

Ook zzp’ers kunnen tegenwoordig pensioen opbouwen.  Bij dit pensioen wordt er kapitaal opgebouwd door geld te storten op een beleggingsrekening. De zzp’er mag zelf bepalen hoeveel hij inlegt. Ook de regelmatigheid van zijn inleg mag hij zelf bepalen. De inleg mag, ,als een zzp’er beschikt over voldoende jaar- of reserveringsruimte, fiscaal worden afgetrokken. Het te betalen tarief bij uitbetaling van het pensioen is hoogstwaarschijnlijk lager. Een voordeel van het zzp-pensioen is dat een zzp’er dit pensioen mag gebruiken als hij arbeidsongeschikt wordt. Andere voordelen zijn de mogelijkheid om te kiezen voor een levenslange uitkering en de mogelijkheid van een pensioenuitkering voor zijn partner na zijn overlijden. 

Pensioen opbouwen bij de voormalige werkgever

Een zzp’er kan pensioen opbouwen bij zijn voormalig werkgever. Bij het stoppen bij zijn werkgever moet een zzp’er binnen negen maanden beslist worden of het pensioen bij de ex-werkgever wordt voortgezet. Een voordeel is dat er wat betreft pensioenopbouw niets verandert. Een nadeel is dat deze manier van pensioen opbouwen niet flexibel is. De zzp’er is verplicht om jaarlijks de volledige pensioenpremie te betalen.

Het aflossen van de hypotheek

Zzp’ers met een eigen huis kunnen overwegen om hun hypotheek af te lossen. De vaste lasten worden dan lager. Er is dan na de AOW-leeftijd minder pensioen nodig.