Stap 2: marktonderzoek

Waarom moet startende  zzp’er marktonderzoek doen? Hij moet weten op welke markt hij zich met zijn bedrijf richt. Waar liggen zijn kansen en bedreigingen?  Op welke doelgroep richt hij zich? Wie zijn dus mogelijke klanten? Zijn er ook concurrenten die het wellicht beter doen? Er zijn zzp’ers die starten zonder marketingplan. Ze vertrouwen er kennelijk op om succesvol te kunnen zijn. Het maken van een goed marketingplan is echter het overwegen waard. Startende  zzp’ers met een gedegen marketingplan hebben immers een grotere kans om een goede start te maken.

Het maken van een marketingplan

Natuurlijk wil een startende zzp’er weten hoe hij met zijn onderneming de markt kan veroveren.  Door het maken van een marketingplan brengt hij zijn bedrijf in kaart. Een marketingplan laat hem zien hoe hij zich kan onderscheiden van zijn concurrenten. Ook staat in het marketingplan vermeld wie zijn potentiële klanten zijn. Zzp’ers die een marketingplan willen maken moeten diverse onderzoeken uitvoeren.

Het uitvoeren van een brancheonderzoek

Stel een zzp’er wil bijvoorbeeld een marketingbureau beginnen. Hij wil natuurlijk weten of dit idee haalbaar is. Om de haalbaarheid van zijn idee te testen begint hij een brancheonderzoek. Er wordt bij een brancheonderzoek gekeken naar de gezondheid van de branche. In het handelsregister van de KvK is informatie te vinden over het aantal bedrijven dat in een bepaalde branche failliet gaat. Inzicht in de omzet in een bepaalde branche kan worden verkregen door jaarrekeningen en uittreksels van bedrijven in die branche op te vragen. Zo komt een startende zzp’er te weten of het goed gaat in de branche waarin hij zijn onderneming wil starten.

Door brancheonderzoek komt hij ook te weten wie zijn belangrijkste concurrenten zijn. Van belang is natuurlijk om te weten welke producten of diensten deze concurrenten, tegen welke prijs, aanbieden. Ook moet een zzp’er weten hoe zijn concurrenten die producten of diensten aan hun klanten leveren. De haalbaarheid van een nieuwe onderneming is ook afhankelijk van bepaalde positieve of negatieve ontwikkelingen. Zo is er bijvoorbeeld in de ICT een tekort aan gekwalificeerd personeel. Daar liggen voor een startende zzp’er in de ICT dus kansen. In een andere branche is er wellicht veel concurrentie. Zijn er bijvoorbeeld veel boekhouders? Door toenemende concurrentie kan het tarief dat startende  zzp boekhouders kunnen vragen dalen.

Het maken van een concurrentieanalyse

Wanneer is een nieuwe onderneming succesvol? Als deze nieuwe onderneming een product of dienst aanbiedt die beter of goedkoper is dan de concurrent. Een succesvolle startende zzp’er is iemand die zich weet te onderscheiden van zijn concurrenten. Het maken van een concurrentieanalyse is daarom het overwegen waard. In een concurrentieanalyse worden de zwakke en sterke punten van zijn bedrijf vergeleken met de zwakke en sterke punten van zijn concurrenten.

Een startende zzp’er moet uitzoeken wie zijn concurrenten zijn. Hij heeft zowel directe als indirecte concurrenten. Directe concurrenten bieden een soortgelijk product of dienst aan, terwijl indirecte concurrenten in een andere regio zijn gevestigd of een product of dienst aanbieden die overeenkomsten vertoont met de product of dienst die door de startende zzp’er wordt aangeboden.

Wat moet een beginnende zzp’er weten over zijn concurrenten? Op welke doelgroep ze zich richten, welke producten of diensten ze aanbieden, tegen welke prijs of uurtarief ze deze producten of diensten aanbieden en wat de naamsbekendheid van deze concurrenten is. Aangeraden wordt om de verzamelde gegevens over je concurrenten in een tabel te zetten. Stel een zzp’er wil een reclamebureau beginnen. Dan kan hij bijvoorbeeld onderstaande tabel maken met gegevens over zijn concurrenten.

  Reclamebureau A Reclamebureau B Reclamebureau C
Prijs   ++  —   +
Kwaliteit   +   –   ++
Service   +   –   ++
Locatie   –   +   ++
Bekendheid   +    –   +

Het doen van klantenonderzoek

Zonder klanten heeft een nieuwe onderneming geen bestaansrecht. Een startende zzp’er zal dus ook een klantenonderzoek moeten doen. Zo komt hij te weten welke potentiële klanten willen betalen voor de door hem aangeboden producten of diensten. Door het doen van klantenonderzoek kunnen diverse vragen worden beantwoord. Zo komt een zzp’er te weten welke personen of bedrijven zijn product of dienst willen kopen. Ook belangrijk is het antwoord op de vraag  waarom ze het product of de dienst willen kopen. Is het bijvoorbeeld een luxeproduct? Is het product of de dienst bijvoorbeeld noodzakelijk om een bedrijf goed te laten functioneren? Zzp’ers met een duidelijke doelgroep moeten zich verdiepen in die doelgroep. Stel een websitemaker richt zich uitsluitend op het maken van webshops voor de detailhandel. Dan moet hij onderzoeken wat de wensen van deze klanten zijn. Waarom? Omdat hij dan goed kan inspelen op de wensen van zijn klanten.

Het maken van een omgevingsanalyse

Natuurlijk moet een nieuw bedrijf gehuisvest worden op een goede locatie. Zijn de omstandigheden voor het nieuwe bedrijf op een bepaalde locatie gunstig? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet een startende zzp’er een omgevingsanalyse maken.

Is het nieuwe bedrijf gevestigd op een goede locatie? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet in ieder geval het bestemmingsplan worden geraadpleegd. Zo komt een startende zzp’er bijvoorbeeld te weten of het mogelijk is om zijn bedrijf in de toekomst uit te breiden.

Van belang is ook om een beeld te krijgen van de economische situatie. Een in een regio met veel werkgelegenheid gevestigd bedrijf heeft potentiële klanten die waarschijnlijk veel te besteden hebben. Het onderzoeken van de economische situatie kan dus ook helpen om te bepalen of een nieuw bedrijf op de door de zzp’er gekozen locatie goede toekomstmogelijkheden heeft.

Bij het maken van een omgevingsanalyse kan ook gelet worden op veranderingen in de wetgeving, bouwplannen in de buurt van het nieuwe bedrijf, de bevolkingsopbouw in de gemeente waar het nieuwe bedrijf is gevestigd en de technologische ontwikkelingen.

Het doen van een klanttevredenheidsonderzoek

Voor een onderneming zijn bestaande klanten uiteraard belangrijk. Immers, bestaande klanten zorgen vaak voor nieuwe klanten. Natuurlijk wil een zzp’er dat zijn bestaande klanten tevreden blijven. Daarom wordt aangeraden om een klanttevredenheidsonderzoek te doen. Zo komt een zzp’er te weten wat de ervaringen en wensen van zijn bestaande klanten zijn. Die informatie kan gebruikt worden om het aangeboden dienst of het aangeboden product te optimaliseren. Zo kan in de toekomst nog beter worden ingespeeld op de wensen van de  bestaande klanten.

Onderzoeken van het imago van een bedrijf

Een nieuw bedrijf heeft bij potentiële klanten een bepaald imago. Klopt het beeld dat klanten van een bedrijf hebben met het door de startende  zzp’er gewenste imago?  Ook dit kan worden onderzocht.

Het stellen van vragen bij marktonderzoek: enkele tips

  1. Bij marketingonderzoek kan natuurlijk gebruikgemaakt worden van een (online) enquête. Bedenk dat een online enquête niet altijd voldoende relevante informatie oplevert. Kwalitatief onderzoek, zoals een interview, levert vaak meer relevante informatie op. Er kan immers worden doorgevraagd als een antwoord onduidelijk is.
  2. Vaak wordt bij onderzoek gewerkt met vragenlijsten. Bedenk bij het maken van vragen eerst welk doel er met die vraag bereikt moet worden. Wat wil  een zzp’er te weten komen? Moet bijvoorbeeld de kans om een bedrijf te starten worden verkend? 
  3. Stel bij een marktonderzoek niet teveel vragen. Zorg er ook voor dat de gestelde vragen een logisch geheel vormen.