Stap 6: inschrijving Kamer van Koophandel

Startende zzp’ers moeten zich meestal inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemers die een zzp’er een opdracht verstrekken kunnen het Handelsregister raadplegen. Zo komen ze te weten met wie ze te maken hebben, wie er bevoegd is en wie er aansprakelijk is. De inschrijvingen in het Handelsregister bevorderen dus de rechtszekerheid bij het ondernemen.

Zzp’ers die een bedrijf beginnen weten soms niet of ze zich kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De KvK hanteert 3 criteria. Zzp’ers die aan deze criteria voldoen kunnen zich inschrijven.

 1. Een zzp’er moet goederen of diensten leveren. Hij verkoopt bijvoorbeeld kleding of hij is tekstschrijver.
 2. Voor zijn producten of diensten ontvangt de zzp’er een vergoeding. Hij factureert een bepaald uurtarief en de door hem gemaakte kosten.
 3. Er is sprake van deelname aan het economische verkeer. De zzp’er maakt bijvoorbeeld als fotograaf geen foto’s van vrienden. Hij maakt foto’s in opdracht van een klant.

Startende zzp’ers die aan deze criteria voldoen kunnen hun  nieuwe bedrijf inschrijven bij de KvK.

Inschrijving niet altijd nodig

Er zijn zzp’ers die heel klein beginnen. Ze hebben een omzet van minder dan € 10.000 per jaar, ze hebben minder dan € 2.500 geïnvesteerd en ze besteden niet veel tijd aan hun bedrijf. Die zzp’ers wordt aangeraden om gewoon te starten. Inschrijven is het overwegen waard als het bedrijf begint te lopen, of als zijn opdrachtgevers hem daarom verzoeken. Startende zzp’ers die bescheiden beginnen kunnen zich niet altijd inschrijven. De Kamer van Koophandel kan van mening zijn dat die zzp’ers geen onderneming hebben.

Waarom is inschrijving nodig?

Stel een startende zzp’er krijgt zijn eerste opdrachten. De opdrachtgevers waarmee hij zaken doet vragen vaak direct naar het KvK nummer. Daarom wordt zzp’ers aangeraden om zich zo spoedig mogelijk in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Er moet een  afspraak worden gemaakt voor het inschrijven bij een van de kantoren van de Kamer van Koophandel. Die afspraak kan online worden gemaakt op de website van de Kamer van Koophandel.

Wanneer schrijft een zzp’er zijn nieuwe bedrijf in?

Een nieuw bedrijf moet een week voor of een week na de start van de bedrijfsactiviteiten worden geregistreerd. Eerder langskomen voor een inschrijving, tot maximaal drie maanden voor de startdatum, is ook mogelijk. De KvK verzorgt dan in de week die voorafgaat aan de door de zzp’er genoemde startdatum de daadwerkelijke inschrijving. De zzp’er ontvangt van deze inschrijving een schriftelijke bevestiging. Ook ontvangt hij een factuur. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Zzp’ers die zich inschrijven bij de KvK moeten € 50 betalen.

Online voorbereiding inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Inschrijving  van een nieuw bedrijf bij de Kamer van Koophandel vereist de nodige voorbereiding. Die voorbereiding kan de zzp’er thuis  online doen. Op de website van de KvK kunnen de voor de inschrijving benodigde gegevens worden ingevuld. Er worden een aantal vragen gesteld:

 • Wat de zzp’er wil inschrijven.
 • Welke rechtsvorm hij wil inschrijven

Deze vragen kunnen worden beantwoord door op het juiste vakje te klikken. Vervolgens moet er ingelogd worden met DigiD. Door het doen van een formulierencheck wordt de zzp’er naar het juiste formulier geleid. Vervolgens kunnen stapsgewijs alle onderdelen van het digitale inschrijfformulier worden ingevuld. Het inschrijfformulier moet voor verzending goed worden gecontroleerd. Onjuist ingevulde formulieren worden door de Kamer van Koophandel geweigerd. Zonder juist ingevuld formulier kan er geen afspraak worden gemaakt. Zonder afspraak kan een zzp’er zijn bedrijf niet inschrijven.

Wanneer moet er een afspraak worden gemaakt?

De afspraak voor een gesprek op een van de kantoren van de KvK kan online worden gemaakt. Startende zzp’ers moeten natuurlijk wel checken of het maken van een afspraak echt nodig is. Er moet een afspraak worden gemaakt om:

 • Een nieuwe eenmanszaak, vof, maatschap of cv in te schrijven.
 • Een bestaand bedrijf over te nemen.
 • Een stichting of vereniging met commerciële activiteiten in te schrijven
 • De rechtsvorm van een bedrijf te wijzigen.

Wat zzp’ers kunnen verwachten bij hun inschrijving bij de KvK

Zzp’ers die zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel krijgen een registratienummer. Dit is hun KvK nummer. Met dit nummer kunnen zzp’ers zich bijvoorbeeld aanmelden bij een groothandel. Ingeschreven zzp’ers worden direct aangemeld bij de Belastingdienst. Zzp’ers die een eenmanszaak hebben ingeschreven krijgen binnen twee weken na inschrijving  hun btw-identificatienummer (btw-id) en hun omzetbelastingnummer. De Belastingdienst stuurt deze nummers per post naar de zzp’ers.

Gebruiken van de btw-id en het omzetbelastingnummer

Wanneer moet een zzp’er zijn btw-id gebruiken? Het btw-id moet vermeld worden op door de zzp’er gestuurde facturen. Zzp’ers die op hun website goederen verkopen of diensten aanbieden, moeten hun btw-id duidelijk op hun website vermelden.

Hete omzetbelastingnummer moeten zzp’ers gebruiken bij hun contacten met de Belastingdienst.

De informatie in het Handelsregister

Opdrachtgevers van een zzp’er kunnen in het Handelsregister van de KvK onder andere de volgende informatie over zijn bedrijf vinden:

 • Wat de omvang is van het bedrijf.
 • Het adres van de onderneming.
 • Contactgegevens, zoals correspondentieadres, telefoonnummer en mailadres.
 • Privéadres van de eigenaar van de onderneming
 • Bij een faillissement van een onderneming, de naam van de curator.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel