Wat er in 2020 verandert voor zzp’ers

In 2020 hebben veel zzp’ers last van de coronacrisis. Ze vergeten wellicht dat er in 2020 een aantal zaken zijn veranderd. Het zijn zaken waar iedere zzp’er rekening mee moet houden. De belangrijkste veranderingen in 2020 worden hier genoemd en kort toegelicht.

Gebruik van het btw-identificatienummer

Ben je zzp’er? Dan heb je in november 2019 een btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Je bent verplicht om dit nummer vanaf 1 januari te vermelden op door jou verzonden facturen. In dit nieuwe identificatienummer is het BSN-nummer van een zzp’er niet meer opgenomen. Zo wordt de privacy van de zzp’er beter beschermd. Het nieuwe btw-identificatienummer is dus ingevoerd vanwege privacy-redenen.

Kleine ondernemingsregeling wordt vereenvoudigd

De kleine ondernemingsregeling (KOR) is met ingang van 1 januari vereenvoudigd. Voortaan wordt gekeken naar de hoogte van de omzet. Ben je zzp’er? Dan kun je gebruikmaken van deze regeling als je omzet minder is dan € 20.000. Zzp’ers kunnen zich aanmelden voor de KOR door het invullen van een aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier vind je op de website van de Belastingdienst. Na aanmelding heeft de Belastingdienst 4 weken nodig om je aanmelding te verwerken. Bedenk dat zzp’ers die zich hebben aangemeld voor de KOR zich pas na drie jaar kunnen afmelden. Komt de omzet van een zzp’er in 1 kalenderjaar boven de € 20.000? Dan moet de zzp’er zich direct afmelden. Ook het afmeldformulier is te vinden op de website van de Belastingdienst. Zzp’ers die zich hebben afgemeld kunnen zich pas na drie jaar weer voor de KOR aanmelden.

Ondernemersaftrek voor zzp’ers is in 2020 46%

Ben je een zzp’er met een hoog inkomen? Tot 2020 kon je dan de ondernemersfaciliteiten aftrekken tegen het hoogste tarief. In 2020 is de hoogte van het tarief 46%. Dit aftrekpercentage zal geleidelijk steeds verder dalen. Uiteindelijk is het aftrekpercentage gelijk aan het laagste belastingtarief. Is dat het geval? Dan heeft iedere zzp’er bij belastingaftrek evenveel belastingvoordeel.

Lees meer over de startersaftrek

Maximaal 49,5% belastingvoordeel voor pensioen en arbeidsongeschiktheid

Er zijn zzp’ers die een lijfrenteverzekering voor hun pensioen hebben. Ze betalen daarvoor premie. Ook zijn er zzp’ers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Ook voor die verzekering  betalen ze premie. voor. In 2020 kunnen de betaalde premies voor pensioen en arbeidsongeschiktheid voor maximaal 49,5% worden afgetrokken.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren beperkt

Je bent zzp’er en je werkt minimaal 1225 uur in je onderneming. Dan voldoe je aan het urencriterium. Je hebt dan recht op zelfstandigenaftrek. Die zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren steeds verder verlaagd. In 2020 wordt de zelfstandigenaftrek voor het eerst verlaagd. In dat jaar is de zelfstandigenaftrek € 7.030. Ben je zzp’er? Dan mag je dit bedrag aftrekken van de winst uit je bedrijf.

Plaats een reactie