Nieuwe kleineondernemingsregeling in 2020

De kleineondernemingsregeling (KOR) was tot en met 2019 een belastingvermindering.  De regeling was bedoeld voor kleine ondernemers. Veel kleine ondernemers zijn startende ondernemers. Deze startende ondernemers hebben in de startfase een bescheiden omzet. Dankzij de kleineondernemingsregeling  werd door die ondernemers minder of zelfs helemaal geen btw afgedragen.

Vanaf 2020 is niet de te betalen btw maar de gemaakte omzet het criterium om in aanmerking te komen voor de kleineondernemingsregeling (KOR). De nieuwe regeling houdt in dat ondernemers die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling een algehele btw-vrijstelling krijgen. Ondernemers hoeven dus geen omzetbelasting meer te betalen. Wanner mag je in 2020 gebruikmaken van de KOR? Als je omzet niet hoger is dan € 20.000.

De nieuwe kleine ondernemingsregeling heeft voor- en nadelen

De verplichting om ieder kwartaal btw-aangifte te doen komt te vervallen. Dat betekent ook dat de administratie minder ingewikkeld wordt. Bovendien kun je klanten een betere prijs bieden. Je hoeft immers geen btw meer in rekening te brengen. Voor je klanten word je dus goedkoper.

Nadeel van de KOR is dat je geen btw meer kunt terugvragen aan de Belastingdienst. Bovendien kun je ook de btw over je zakelijke kosten en investeringen niet meer aftrekken. Behaal je in een jaar meer dan 20.000 euro omzet? Dan mag je van deze regeling geen gebruik meer maken. Vergeet dus niet om je jaarlijkse omzet goed in de gaten te houden.

De KOR 2020 is niet altijd voordeliger

Natuurlijk vraag je je af of de nieuwe kleineondernemingsregeling voor jou voordeliger is. Dat is helaas niet altijd het geval. Kreeg je in het verleden jaarlijks een behoorlijk bedrag aan btw terug? Ben je van plan om in de komende drie jaar een behoorlijke bedrag te investeren in je bedrijf? De nieuwe KOR is dan hoogstwaarschijnlijk niet voordeliger. Immers, je kunt de btw over die investering niet meer aftrekken van je inkomsten.

Wanneer is de KOR hoogstwaarschijnlijk wel voordeliger? Als je omzet geen stijgende lijn vertoont, je je goederen of diensten uitsluitend levert aan particulieren en bovendien je te maken kosten beduidend lager zijn dan je inkomsten.

Aanmelding nieuwe KOR

Waar moet je op letten als je je aanmeldt voor de nieuwe kleineondernemingsregeling?

  • Je moet je natuurlijk tijdig aanmelden. Had je vanaf 1 januari 2020 gebruik willen maken. Dan had het daarvoor benodigde formulier, te vinden op de website van de Belastingdienst, al voor 19 november 2019 bij de Belastingdienst binnen moeten zijn.
  • Je moet een in Nederland gevestigde onderneming hebben. Dit kan een eenmanszaak, stichting, vereniging, vof of bv zijn.
  • Je inkomen mag niet hoger zijn den € 20.000 per jaar. Na aanmelding zit je drie jaar in de regeling. Stijgt je inkomen in die periode tot boven de € 20.000 per jaar? Dan moet je dat zelf melden bij de Belastingdienst.

Plaats een reactie