VAR-Verklaring

De VAR (Verklaring Arbeids Relatie) is sinds 1 mei 2016 vervangen door de Wet DBA. Wat was de VAR? Met de VAR konden zzp’ers aantonen dat er geen sprake was van een vast dienstverband met een organisatie. Doorgaans vroeg de opdrachtgever aan zzp’er om een VAR verklaring aan te vragen. Waarom? Omdat de zzp’ers dan niet konden beweren dat er sprake was van een arbeidsrelatie. De VAR gaf de opdrachtgever sociale zekerheid. Immers, de opdrachtgever wist nu zeker dat er geen verplichting was om loonheffing in te houden op de aan de zzp’ers verstrekte beloningen. Waarom werd de VAR vervangen door de Wet DBA? Omdat de VAR te veel ruimte bood om allerlei schijnconstructies mogelijk te maken.

Kritiek op de wet DBA

De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) moet het probleem van de mogelijkheid om allerlei schijnconstructies mogelijk te maken oplossen. Deze nieuwe wet kreeg al snel veel kritiek. Zo beweerde Maarten Post, de voorzitter van zzp Nederland, dat de  overheid met deze wet het ondernemerschap van zelfstandigen dwarsboomde. Wat staat er in deze wet? Dat opdrachtvers en zzp’ers zelf verantwoordelijk zijn voor de arbeidsrelatie die er met elkaar wordt aangegaan. Er is dus geen sprake van werken in loondienst.

Er kan een modelovereenkomst worden afgesloten

Is er twijfel over het feit dat een zzp’er niet in loondienst is? Dan hebben de zzp’er en zijn opdrachtgever de mogelijkheid om een modelovereenkomst af te sluiten.  Voorbeelden van modelovereenkomsten zijn te vinden op de website van ZZP Nederland en via de Belastingdienst. De via de Belastingdienst te vinden verschillende typen modelovereenkomsten zijn opgesteld door verschillende branches en beroepsgroepen. Twijfelende zzp’ers hebben ook de mogelijkheid om de ondernemerscheck van de Belastingdienst te doen.

De wet DBA wordt vervangen

De overheid heeft besloten om de wet DBA te vervangen. Waarom? Omdat de wet niet de beoogde rust en zekerheid wat betreft arbeidsrelaties heeft gebracht. Het is niet gelukt om op 1 januari 2020 de nieuwe wet van kracht te laten worden. Daarom blijft de Wet DBA van kracht. De wet wordt echter tot 1 januari 2021 niet gehandhaafd.  De wet is dus tot 1 januari 2021, de datum waarop de nieuwe wet van kracht moet worden, bevroren. Blijkt tot 1 januari 2021 dat een zzp’er toch in loondienst werkte? Dan krijgt zijn opdrachtgever geen boete af naheffing. Die regel geldt overigens niet voor kwaadwillende opdrachtgevers. Ondernemers die dus denken dat ze hun gang kunnen gaan kunnen dus wel een boete en een naheffing krijgen van de Belastingdienst. Kwaadwillende opdrachtgevers zijn ondernemers die volgens de Belastingdienst opzettelijk een duidelijke situatie van schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan, terwijl ze wisten, of hadden kunnen weten, dat er in feite sprake is van een dienstbetrekking met de zzp’er.

De webmodule, de vervanger van de wet DBA

De webmodule treedt hoogstwaarschijnlijk 1 januari 2021 in werking. Wat is de webmodule? Een online vragenlijst waarmee men kan bepalen of een verstrekte opdracht kan worden gezien als een opdracht buiten dienstbetrekking. Daarbij worden drie objectieve criteria gebruikt: de duur van de opdracht, de aard van de werkzaamheden en het uurtarief. Door te werken met een online vragenlijst wordt de werkgever volledig verantwoordelijk voor het geven van inzicht in de arbeidsrelatie. Bovendien wordt er door een algoritme achter de webmodule automatisch besloten of er sprake is van een opdracht die buiten dienstverband kan worden uitgevoerd.