Urencriterium 2020

Natuurlijk wil een zzp’er graag in aanmerking komen voor alle fiscale voordelen. Dan moet echter wel voldaan worden aan het urencriterium van 1225 uur.  Dit is een harde grens. Zzp’ers die bijvoorbeeld aan de helft van het urencriterium voldoen hebben dus geen recht op de helft van de financiële voordelen. Een zzp’er moet daarom weten hoe het urencriterium werkt. Ook moet hij weten welke uren er meegeteld mogen worden. Wie voor het urencriterium in aanmerking wil komen moet zijn uren goed administreren. Waarom? Omdat uit de administratie van een zzp’er moet blijken dat hij voldoet aan het urencriterium. Bij een controle kan de Belastingdienst aan een zzp’er vragen om zijn urenadministratie te tonen.

Het urencriterium is er niet voor niets

Waarom heeft de Belastingdienst een urencriterium ingesteld? Om te voorkomen dat ook zzp’ers met weinig werkuren en weinig omzet toch van allerlei belastingvoordelen kunnen profiteren. Een zzp’er die voor allerlei fiscale aftrekposten in aanmerking wil komen moet dus minimaal 1225 uur per kalenderjaar besteed hebben aan zijn bedrijf. Let op! Dit urencriterium geldt ook voor iemand die bijvoorbeeld in juli zijn bedrijf start.

Ook in loondienst werkende zzp’ers en het urencriterium

Er zijn natuurlijk zzp’ers die ook nog enkele dagen in loondienst werken. Voor hen geldt de voorwaarde dat ze, om in aanmerking te komen voor het urencriterium,  minstens 50% van hun werktijd aan hun onderneming moeten besteden. Let op! Zzp’ers die in een van de vijf voorafgaande jaren geen zzp’er waren hoeven niet aan die voorwaarde te voldoen.

Zowel directe als indirecte uren tellen meer

Wat betreft het urencriterium mogen zowel de directe als de indirecte uren worden meegeteld. De directe uren zijn de werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden gebracht bij  klanten. De indirecte uren zijn uren die een zzp’er maakt om zijn werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten. Voorbeelden van indirecte uren:

 • Het bijhouden van vakliteratuur
 • Het volgen van cursussen of bijscholing
 • Het bijwerken van de administratie
 • Het maken en beheren van de bedrijfswebsite
 • Het overleggen met een boekhouder
 • Het aanschaffen van bijvoorbeeld een nieuwe laptop of een nieuwe telefoon
 • Het bezoeken van bijeenkomsten van vakgenoten

Niet alle uren zijn indirecte uren

Natuurlijk zit een zzp’er weleens te wachten op een telefoontje van een klant. Dit wachten op een mogelijke opdracht zijn echter geen indirecte uren. Er is wel een uitzondering op die regel. Staat een zzp’er in opdracht van een klant stand-by? Vult hij bovendien de wachttijd in met het verrichten van andere werkzaamheden? Dan mogen deze uren wel meegeteld worden. Uren die in ieder geval niet mogen worden meegeteld voor her urencriterium zijn ziekte en vakantie.

Twee uitzonderingen op het urencriterium

Het urencriterium van 1225 uur geldt niet voor iedere zzp’er. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Iemand die arbeidsongeschikt is kan besluiten om te starten als zzp’er. Voor hem of haar is er dan een verlaagd urencriterium van 800 uur.
 • De tweede uitzondering is zwangerschapsverlof. Stel een zzp’er heeft voor en na de bevalling een aantal weken niet gewerkt. Ze mag de uren die ze in totaal  16 weken niet heeft gewerkt meetellen als gewerkte uren.

Het nauwgezet registreren en het verantwoorden van de gewerkte uren

Zoals al eerder opgemerkt, moet uit de administratie van een zzp’er blijken dat hij daadwerkelijk voldoet aan het urencriterium. Hij moet dit voor de Belastingdienst aannemelijk kunnen maken. Daarom moet er een goede urenadministratie zijn. Het is dus noodzakelijk om te noteren hoeveel uur er dagelijks besteed is aan de verschillende bedrijfsactiviteiten. Aangeraden wordt om dit aan het einde van iedere werkdag te doen. Uiteraard moeten ook de benodigde bewijzen worden bewaard, zoals een overzicht van de ov-chipkaart, e-mails van opdrachtgevers en de facturen. Op de facturen staan doorgaans ook het aantal gewerkte uren vermeld.

 De geregistreerde uren moeten natuurlijk worden verantwoord met een goed verhaal. Gelukkig kunnen de meeste zzp’ers heel goed uitleggen waar ze hun tijd aan hebben besteed. Uiteraard kan ook de daadwerkelijk gemaakte winst of omzet het aannemelijk maken dat een zzp’er heeft voldaan aan het urencriterium.

het urencriterium en de financiële voordelen

Stel een zzp’er heeft voldaan aan het urencriterium. Dan komt hij in aanmerking voor:

 • De zelfstandigenaftrek.
 • Startende zzp’ers komen ook in aanmerking voor de startersaftrek.
 • De fiscale oudedagsreserve (FOR).
 • Voor zzp’ers met een meewerkende partner in hun bedrijf is er de meewerkaftrek.
 • Zzp’ers die minimaal 500 uur besteden aan erkend speur- en ontwikkelingswerk komen ook voor aftrek in aanmerking.

De startersaftrek beter uitstellen?

Startende zzp’ers maken het eerste jaar soms maar weinig uren. Hun winst is dan  bescheiden. Bedenk dat het dan wellicht voordeliger is om nog even niet gezien te worden als een ondernemer. Stel de startende zzp’er heeft een in het eerste jaar van zijn onderneming een winst van minder dan € 10.000. Dan heeft de startersaftrek niet zijn volle waarde. Maakt de startende zzp’er in zijn eerste jaar minder winst dan het bedrag van de starteraftrek, dus minder dan € 7.280 in 2020? Dan gaat de startersaftrek verloren. Daarom is het dan beter om de startersaftrek een jaar uit te stellen.

lees meer over de startersaftrek