Startersaftrek

“De Startersaftrek brengt de belastingen als zzp’er omlaag”

Stel een zzp’er is ondernemer voor de Belasting. Deze zzp’er heeft recht op de Zelfstandigenaftrek. Dan komt deze zzp’er wellicht ook in aanmerking voor de Startersaftrek voor zzp’ers. Is dat het geval? Dan is de Startersaftrek een aftrekpost die bovenop de Zelfstandigenaftrek komt. Natuurlijk willen zzp’ers weten of ze recht hebben op zowel de Zelfstandigenaftrek als de Startersaftrek. Beide aftrekposten brengen immers hun als zzp’ers te betalen belastingen omlaag.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Startersaftrek

Zzp’ers die in aanmerking willen komen voor de Startersaftrek moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze hebben in ieder geval recht hebben op Zelfstandigenaftrek. Is dat het geval? Dan is ook zeker dat ze voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar.
 • Ze mogen niet langer dan vijf jaar ondernemer zijn.
 • Zzp’ers die in aanmerking willen komen voor de Startersaftrek moeten echte starters zijn. Wat zijn echte starters? Zzp’ers die in de voorgaande vijf jaren minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting waren.
 • Bovendien mag de startersaftrek in de voorgaande vijf jaren niet meer dan 2X zijn toegepast. Is dat het geval? Dan is het zeker dat de startersaftrek maximaal 3X door een startende zzp’er wordt gebruikt.

Over de werking van de Startersaftrek

Zzp’er die een bedrijf starten komen doorgaans in aanmerking voor Startersaftrek. Het is een fiscale aftrekpost. Deze aftrekpost komt bovenop de Zelfstandigenaftrek. Gesteld kan dus worden dat deze aftrekpost de Zelfstandigenaftrek voor startende zzp’ers verhoogt. Wat is het bedrag van deze aftrekpost? In 2020 is het bedrag van deze aftrekpost € 2.123. Zzp’ers die een bedrijf starten mogen de startersaftrek tijdens de eerste vijf jaar van het bestaan van hun onderneming driemaal gebruiken. Ze mogen dus driemaal de in een jaar behaalde winst verminderen met de startersaftrek. Door het toepassen van de startersaftrek betalen beginnende ondernemers dus minder belasting.

Een steuntje in de rug

De overheid wil het starten van een eigen stimuleren. Zeker is dat het van de grond krijgen van een onderneming vak tijd kost. Bovendien valt de omzet gedurende de eerste jaren vaak tegen. Daarom kunnen startende ondernemers gebruik maken van de Zelfstandigenaftrek en de Startersaftrek. Bij elkaar opgeteld is het bet bedrag van deze aftrekposten in 2020 € 9.153. Deze twee aftrekposten geven startende ondernemers dus een extra steuntje in de rug.

De zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de behaalde winst

In 2020 is de hoogte van de Zelfstandigenaftrek 7.030 euro. Er zijn zzp’ers die in dat jaar minder winst maken dan het zojuist genoemde bedrag. Is dat het geval? Er kan dan geen aanspraak worden gemaakt op het gehele bedrag van de Zelfstandigenaftrek. Er kan in dat jaar niet meer worden afgetrokken dan het bedrag van de behaalde winst. Wat wordt er gedaan met het resterende bedrag van de Zelfstandigenaftrek? Dit resterende bedrag kan een zzp’er verrekenen in de 9 jaren die volgen.

Voor de Startersaftrek is de hoogte van de in een jaar behaalde winst niet van belang. Deze aftrekpost kan dus ook worden toegepast in een jaar waarin weinig winst wordt behaald.

De subsidie Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Stel iemand is arbeidsongeschikt. Ook dan is het natuurlijk mogelijk om een onderneming te starten. Is dat het geval? Dan kan doorgaans gebruik worden gemaakt van de subsidie Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. De zzp’er moet ook dan voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Ondernemer zijn voor de Belasting.
 • In één of meer van de vijf jaren voorafgaand aan de start van de onderneming geen ondernemer zijn geweest.
 • Recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Voldoen aan het verlaagde urencriterium van 800 uur per jaar.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid mag maximaal drie jaar worden toegepast. Deze startersaftrek is nooit hoger dan de behaalde winst. Wat zijn de bedragen die behoren bij deze aftrekpost?

 • Er mag € 12.000 worden afgetrokken van de behaalde winst als er in de voorafgaande vijf jaren geen gebruik is gemaakt van deze aftrekpost.
 • Er mag € 8.000 worden afgetrokken van de behaalde winst als deze aftrekpost in de voorafgaande vijf jaren één keer is toegepast.
 • Er mag € 4.000 van de behaalde winst worden afgetrokken als deze aftrekpost in de voorafgaande vijf jaren twee keer is toegepast.

Zwanger en startende ondernemer en het urencriterium

Zzp’ers kunnen alleen in aanmerking komen voor de Zelfstandigenaftrek en de Startersaftrek als ze voldoen aan het urencriterium. Kan een startende en zwangere ondernemer voldoen aan het urencriterium? Dat is geen probleem, want de aan de onderneming te besteden uren tikken tijdens het zwangerschapsverlof gewoon door. Zo kan er dus voldaan worden aan het urencriterium. Ook een zwangere en startende ondernemer kan dus  hoogstwaarschijnlijk aanspraak maken op de Zelfstandigenaftrek en de Startersaftrek.