Klein Krediet Corona

De grote groep ondernemers met een klein bedrijf is vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. Deze ondernemers hebben verlies geleden of ze verwachten verlies te lijden als gevolg van de coronacrisis. Vaak hebben kleine ondernemers moeilijk toegang tot leningen bij banken of andere financiers. Om kleine ondernemers financieel te ondersteunen heeft de overheid de Klein Kredieten Corona-regeling (KKC) in het leven geroepen.

Een lening van € 10.000 tot € 50.000 euro

Kleine ondernemers zijn vaak waar getroffen door de Coronacrisis. Deze ondernemers hebben niet zelden een liquiditeitstekort. Ze hebben behoefte aan financiering. Ondernemers met een klein bedrijf en een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000 komen wellicht in aanmerking voor de Klein Krediet Corona-regeling (KKC). Welke ondernemers komen in aanmerking? Ondernemers met een bedrijf dat voor de coronacrisis voldoende winstgevend was. Bovendien moeten deze ondernemers hun bedrijf vóór 1 januari 2019 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat ondernemers moeten weten over Klein Krediet Corona

Het betreft, zoals al eerder opgemerkt, een lening van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Ondernemers kunnen vanaf 29 mei 2020 een lening aanvragen die valt onder de KKC-regeling. Dat doen ze bij hun financier. Betreft het een lening die sinds 7 mei is verstrekt? Voldoet die lening aan de voorwaarden van de KKC-regeling? Dan kan deze lening tegen de voorwaarden van de Klein Krediet Corona-regeling worden geherfinancierd. Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar. De maximaal door de ondernemer te betalen rente is 4%. Fe overheid staat voor 95% garant voor deze regeling. Financiers dragen dus slechts 5% van het risico. Ondernemers die gebruikmaken van een Klein Krediet Corona betalen een eenmalige vergoedingspremie van 2% aan de Staat.

Niet ieder bedrijf komt in aanmerking

Niet ieder bedrijf komt, zoals al eerder opgemerkt, in aanmerking voor Klein Krediet Corona. Er moet niet alleen voldaan worden aan de reeds genoemde voorwaarden wat betreft datum van inschrijving en voldoende winstgevendheid. Financiers verstrekken dit overbruggingskrediet alleen aan bedrijven die voor de coronacrisis financieel gezond waren en bovendien beschikten over voldoende terugbetaalcapaciteit. Financiers dragen nog altijd 5% risico. Een aanvraag voor deze lening wordt dus kritisch beoordeeld

Een grotere groep kleine ondernemers aan financiering helpen

Niet iedere kleine ondernemer komt dus in aanmerking voor de Klein Krediet Corona. Toch verwacht de overheid met deze regeling de toegang tot liquiditeit voor kleinere bedrijven gemakkelijker te hebben gemaakt. Voor financiers zijn de behandelingskosten van een relatief kleine lening doorgaans groot. Bovendien is het risico dat de financiers de lening niet krijgen terugbetaald relatief hoog. Door als overheid voor 95% garant te staan voor leningen aan kleine bedrijven krijgen ondernemers waarschijnlijk gemakkelijker toegang tot een lening. Met deze regeling maakt de overheid voor € 750 miljoen extra krediet mogelijk voor kleine ondernemers. De regeling is dus goed nieuws voor kleine ondernemers die, als gevolg van de coronacrisis, dringend behoefte hebben aan extra krediet. De overheid verwacht dat enkele tienduizenden kleine ondernemingen gebruik zullen maken van deze regeling.