Franchise

Zzp’ers die een eigen onderneming starten lopen een bepaald risico. Natuurlijk zijn er manieren om dat risico te verkleinen. Zo kunnen zzp’ers kiezen voor franchise. Wat is franchising? Bij franchising is de startende ondernemer de franchisenemer. De franchisenemer werkt samen met de franchisegever. Dit is een doorgaans succesvolle ondernemer met een bewezen formule. Stel een startende  ondernemer kiest voor franchise. Dan maakt startende ondernemer gebruik van het franchiseconcept dat door de franchisegever wordt aangeboden. Deze franchisegever faciliteert de benodigdheden die de startende ondernemer nog heeft. Zo worden bijvoorbeeld het pand, de inventaris, de marketing, de administratie en de inkoop gefaciliteerd. Door te kiezen voor franchise kan een ondernemer met minder risico een bedrijf starten.

Franchise en de franchiseformule

Bij franchise is er dus sprake van een franchiseformule. Bij franchising zijn twee partijen betrokken, de franchisegever en de franchisenemer. Deze partijen versterken elkaar. Door het vinden van nieuwe franchisenemers breidt de franchisegever zijn formule steeds verder uit. Er komen bijvoorbeeld steeds meer pizzazaken met het door de franchisegever bedachte concept. De franchisenemer is een ondernemer die een bestaande formule gebruikt. Deze ondernemer kan zijn kennis van de lokale markt aan de formule toevoegen. Zo wordt de formule versterkt.

Franchise en het franchise handboek

Stel een beginnende ondernemer kiest voor franchise. Deze ondernemer is dan doorgaans gebonden aan strikte regels. Deze regels zijn opgesteld door de franchisegever. Franchisegevers hebben deze regels doorgaans vastgelegd in een franchise handboek. Dit handboek is een ondernemersplan voor de door de franchisegever bedachte franchiseformule. In dit ondernemingsplan zijn alle bedrijfsaspecten duidelijk vastgelegd. In dit ondernemingsplan staan bijvoorbeeld de bedrijfsaspecten:

 • De te gebruiken huisstijl.
 • De producten die worden verkocht.
 • De manier waarop een product gebakken moet worden.
 • Een beschrijving van de grootte van de porties.
 • Het merk servies dat moet worden gebruikt.
 • Hoe de inkoop van producten is geregeld.

Franchise en de gemaakte afspraken

Stel een ondernemer kiest voor franchise. De franchisegever zal dan met de nieuwe franchisenemer duidelijke afspraken maken. Hij stelt met deze nieuwe franchisenemer een overeenkomst op. Wat wordt er in deze overeenkomst vastgelegd?

 • De looptijd van de overeenkomst. Dit is vaak vijf jaar.
 • Het recht om de formule te mogen toepassen.
 • Het merk en de handelsnaam.
 • De verplichtingen van de franchisegever wat betreft ondersteuning van de franchisenemer. Dat zijn bijvoorbeeld verplichtingen wat betreft de marketing en de boekhouding.
 • Afspraken over onder andere trainingen, verzekeringen en betalingen.
 • De wederzijdse rechten en plichten als het contract eventueel voortijdig wordt beëindigd.

Kiezen voor zacht of voor hard franchise

Stel een ondernemer kiest voor franchise. Kiest deze ondernemer dan voor zacht of voor hard franchise? Een franchisenemer heeft een bepaalde invloed op de door hem bedachte franchiseformule. Stel een ondernemer wil veel zelf bepalen, zoals de inrichting van de winkel en de extra te verkopen producten. Dan moet deze ondernemer kiezen voor zachte franchise. Bedenk dat de franchisegever bij hard franchise vrijwel alles tot in detail heeft vastgelegd. De franchisenemer kan vrijwel niets zelf bepalen.

Vaak wordt er gekozen voor hard franchise

Doorgaans kiest een franchisegever voor hard franchise. De franchisegever heeft dan zaken als het assortiment, de inkoop, de reclame en het te gebruiken administratiesysteem goed geregeld. Bovendien zijn er harde afspraken gemaakt met zijn franchisenemers. Voordeel van deze vorm van franchise is dat de franchisenemer al zijn tijd en energie in zijn zaak kan steken. Deze franchisenemer heeft de tijd om een lokale marketing te realiseren.

Soms wordt er gekozen voor zacht franchise

Heeft de franchisegever gekozen voor zacht franchise? Dan kunnen zijn franchisenemers zorgen voor lokale toevoegingen. Zo zal een franchisenemer uit Limburg wellicht vlaaien aan zijn assortiment toevoegen, terwijl er door een franchisenemer uit Enschede kruidkoek aan zijn assortiment wordt toegevoegd.

Het verdienmodel van de franchisegever

Stel een ondernemer besluit om te kiezen voor franchise. Het is dan goed om te weten hoe een franchisegever zijn geld verdient. Wat is zijn verdienmodel? Een franchisegever kan van zijn franchisenemers het volgende vragen: de entree fee voor nieuwe franchisenemers, een bepaald percentage van de omzet (de franchise fee) en een bijdrage aan de kosten van de reclame. Ondernemers die willen kiezen voor franchise moeten weten dat de door de verschillende franchisegevers gevraagde bedragen en percentages behoorlijk kunnen verschillen. Besteed dus voldoende tijd en aandacht aan het kiezen van een franchisegever.

Franchising is in Nederland heel populair

Waarom is franchising in Nederland heel populair? Dat is natuurlijk niet zonder reden. Door de franchisegever worden tijdens de startfase van de onderneming een aantal taken uit handen van de franchisenemer genomen. Beginnersfouten worden zo vermeden. De franchisegever benadert de markt professioneel. Een startende franchisenemer heeft daarom doorgaans een hogere omzet dan een startende ondernemer die een eigen zaak opent. Bovendien zijn door de grootschaligheid de kosten doorgaans lager. Door het centraal inkopen van producten kunnen immers vaak gunstige condities worden bedongen. Een franchisenemer kan doorgaans gebruik maken van de knowhow van de franchisenemer. Bovendien zorgt de franchisegever doorgaans voor begeleiding van zijn franchisenemers.

Wat ondernemers die besloten hebben om te gaan franchisen moeten doen

Stel een startende ondernemer besluit om te gaan franchisen. Deze startende ondernemer moet zich dan inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wat moet bij die inschrijving worden getoond? Een geldig legitimatiebewijs en een kopie van het franchisecontract. Bovendien moet een startende ondernemer zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer.