De zelfstandigenaftrek voor de zzp’ers wordt versneld verlaagd

De zelfstandigenaftrek is een belangrijk steuntje in de rug voor zzp’ers. In 2020 kunnen ze nog € 7.030 aftrekken van hun belastbaar inkomen. Daardoor wordt de belastingaanslag een stuk lager. Het scheelt een zzp’er naar schatting circa 1000 euro netto aan belasting. Het in 2019 door het kabinet genomen besluit 2019 om de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers vanaf 2020 stapsgewijs te verlagen is dus slecht nieuws voor zzp’ers. Het voornemen was om de zelfstandigenaftrek stapsgewijs te verlagen tot € 5.000 in 2028. Inmiddels heeft men besloten om, op zoek naar geld om de oplopende tekorten te kunnen compenseren, de  vermindering van de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers te versnellen. Ook wordt de aftrek meer verlaagd. Uiteindelijk zal de aftrek uitkomen op een bedrag van ruim € 3.200.

Verlagen zelfstandigenaftrek om de beloofde lastenverlichting te kunnen betalen

De overheid heeft voor het komend jaar belastingverlichting van 3 miljard euro in gedachten. Om dat te kunnen betalen wordt de zelfstandigenaftrek sneller verlaagd. Bovendien gaat de voorgenomen verlaging van de verlaging van de door het bedrijfsleven te betalen winstbelasting niet door. 

Gevolgen versnelde verlaging van zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers zou, in tien stappen met ruim  € 2.000 worden verlaagd. Nu komt daar dus nog een bedrag van 110 euro per jaar bij. Uiteindelijk wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd tot een bedrag van € 3.240. Het gevolg van deze forse verlaging is dat de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner worden. Deze forse verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt de eerste twee jaar nog gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting en van de algemene heffingskorting. De bedragen van deze heffingskortingen mag  de zzp’er van zijn te betalen belasting aftrekken.

Zzp’ers behouden in de coronacrisis hun zelfstandigenaftrek

Er is ook goed nieuws te melden over de zelfstandigenaftrek. Er zin veel zzp’ers die door de coronacrisis niet voldoende uren maken om aan het urencriterium te voldoen. Het kabinet heeft besloten om het urencriterium voor die zzp’ers te versoepelen. Deze zzp’ers behouden dus toch hun zelfstandigenaftrek.

Plaats een reactie