De door zzp’ers te betalen inkomstenbelasting over hun inkomen

Zzp’ers willen natuurlijk graag weten hoeveel inkomstenbelasting ze over hun in 2020 verkregen inkomsten moeten betalen. De vraag hoeveel inkomstenbelasting er betaald moet worden kan echter niet direct beantwoord worden. De te betalen inkomstenbelasting is namelijk afhankelijk van allerlei factoren.

inkomsten belastingen zzp in 2020

Als een zzp’er meer winst maakt dan neemt de hoogte van de inkomstenbelasting toe

Nederland heeft een progressief belastingstelsel. Een zzp’er die meer winst maakt moet dus meer inkomstenbelasting betalen. Er zijn in Nederland twee belastingschijven. De tweede belastingschijf begint in 2020 bij een inkomen van € 68.508. Over het inkomen in de tweede schijf moet meer belasting worden betaald. Zzp’ers met een inkomen dat hoger is dan € 68.508 moeten dus meer belasting betalen. De belastingheffing over het inkomen dat in de eerste schijf valt is  37,55%, terwijl  de belastingheffing over het inkomen dat valt in de tweede schijf 49,5% is.

Door aftrekposten daalt de door een zzp’er te betalen inkomstenbelasting

Een zzp’er hoeft over  zijn inkomsten van bijvoorbeeld € 40.000 geen 37,55% inkomstenbelasting te betalen. Waarom niet? Omdat een zzp’er gebruik kan maken van veel aftrekposten. Door van de aftrekposten gebruik te maken dalen de belastbare winst en het belastbaar inkomen. Een zzp’er die recht heeft op zelfstandigen aftrek en MKB-vrijstelling moet ongeveer het volgende bedrag aan inkomstenbelasting betalen.

Behaalde winst Te betalen inkomstenbelasting
€ 10.000 € 150
€ 20.000 € 650
€ 30.000 € 1.800
€ 40.000 € 5.700
€ 50.000 € 10.000
€ 75.000 € 21.000

Bepalen van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting

Bij het bepalen van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting moet een zzp’er rekening houden met de hoogte van de winst en met de aftrekposten waarop hij recht heeft. Zzp’ers moeten dus weten op welke aftrekposten ze recht hebben. Ook moeten ze de hoogte van de winst in de gaten houden. Dan komen ze wat betreft het betalen van inkomstenbelasting niet voor verrassingen te staan.

Aftrekposten voor zzp’ers

De aftrekposten waarop een zzp’er recht heeft verlagen, zoals al eerder opgemerkt, zowel de belastbare winst als de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting. Op welke aftrekposten kan een zzp’er recht hebben.

 • De zelfstandigenaftrek. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek moet een zzp’er erkend zijn als ondernemer en bovendien minimaal 1225 uur per jaar besteden aan zijn onderneming. In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030.
 • De startersaftrek. Stel een startende zzp’er komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Dan komt deze startende ondernemer ook de eerste drie jaar, of driemaal in vijf jaar na het starten van de onderneming, in aanmerking voor de startersaftrek. In 2020 bedraagt de startersaftrek € 2.123.
 • De zelfstandigenaftrek. Iedere zzp’er komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Er hoeft dus niet voldaan te zijn aan het urencriterium. Hoe wordt de zelfstandigenaftrek toegepast? Na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek mag in 2020 14% van de winst worden afgetrokken.
 • Het willekeurig afschrijven van investeringen. Investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld een laptop, een auto of kantoorinrichting mogen willekeurig worden afgeschreven.  Let op! Iets is een investering als er minimaal € 450 kosten zijn gemaakt .Heeft een zzp’er kosten gemaakt? Dan wordt niet het gehele bedrag ineens afgetrokken, maar wordt er bij het aftrekken van het bedrag rekening gehouden met de levensduur van het bedrijfsmiddel. Startende zzp’ers mogen zelf bepalen hoe ze een bedrijfsmiddel afschrijven. Dit zelf bepalen hoe snel een bedrijfsmiddel wordt afgeschreven noemt men willekeurig afschrijven. Een startende zzp’er die nog geen winst maakt kan er dus voor kiezen om het aftrekken van de investering nog even uit te stellen.
 • De kleinschaligheidsaftrek. Stel een zzp’er  heeft in 2020 een investering in bedrijfsmiddelen gedaan van minimaal € 2.400 en maximaal € 58.238. Die zzp’er heeft dan recht op een extra aftrek van maximaal 28% van het bedrag van de investering. Let op! Doorgaans valt een door een zzp’er aangeschafte auto niet onder de kleinschaligheidsaftrek. Bij een investering van meer dan € 58.238 daalt deze aftrekpost.
 • Zakelijke kosten. Doorgaans moet een zzp’er kosten maken om zijn onderneming te kunnen runnen. Zakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld zakenlunches, congressen, vakliteratuur en zakelijke reiskosten, mogen afgetrokken worden.
 • Zzp’ers met een eenmanszaak, vof of maatschap mogen een deel van hun inkomen, de fiscale jaarruimte opzijzetten als hun pensioen. Ze benutten deze jaarruimte door een bedrag te storten in op een lijfrente- of een bankspaarrekening. Bij de aangifte van de inkomstenbelasting mag het gestorte bedrag worden afgetrokken.
 • Zzp’ers met een eenmanszaak, vof of maatschap mogen 9,44% van de gemaakte winst reserveren voor hun ouderdag. Deze reservering, de fiscale oudedagsreserve (FOR) is in 2020 maximaal € 9.218. Over de FOR hoeft geen belasting te worden betaald. Stel een zzp’er besluit om de FOR op te nemen. Dan moet hij alsnog inkomstenbelasting betalen. Daarom is er bij de FOR puur sprake van uitstel van het betalen van belasting.

Het betalen van inkomstenbelasting: verplichtingen van de zzp’er

Een zzp’er moet zorgen voor een goede administratie. Een boekhouder kan zzp’er helpen om hun administratie op orde te brengen. Waarom is het hebben van een goede administratie belangrijk?

 • De belastingdienst verplicht zzp’ers om een goede administratie te hebben. Bij het controleren van een belastingaangifte door de belastingdienst moet een zzp’er zijn belastingaangifte kunnen onderbouwen.
 • Een zzp’er moet over ieder jaar inkomstenbelasting betalen.
 • Heeft een zzp’er de definitieve aanslag inkomsten ontvangen? Dan moet die aanslag inkomstenbelasting binnen 6 weken worden betaald.

Het berekenen van de te betalen inkomstenbelasting

Voor het berekenen van de te betalen inkomstenbelasting hebben zzp’ers een jaarrekening en een balans nodig. Er zijn zzp’ers die besluiten om de hulp in te roepen van een boekhouder. Een boekhouder kan een zzp’er ook helpen met zijn aftrekposten. Andere zzp’ers besluiten om alles zelf te doen. Doorgaans maken ze dan gebruik van een boekhoudprogramma. Met behulp van het boekhoudprogramma kunnen de benodigde berekeningen worden gemaakt.

Wanneer moet de inkomstenbelasting zijn betaald?

Stel een zzp’er moet inkomstenbelasting betalen over 2020. De belastingdienst stelt de te betalen inkomstenbelasting  ieder jaar achteraf vast. De inkomstenbelasting over 2020 hoeft een zzp’er dus pas op zijn vroegst in juni 2021 te betalen. 

Plaats een reactie