Zzp’ers ontvangen met terugwerkende kracht zwangerschapsverlofuitkering

In de periode van 2005 tot 2008 bestond er geen verlofuitkering voor zwangere zzp’ers. In de periode ervoor en erna waren er wél uitkeringen voor deze doelgroep beschikbaar. De Centrale Raad van Beroep heeft besloten dat alle zzp’ers die in deze periode een kind hebben gekregen, met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op een financiële … Meer lezen

Zijn zzp’ers echt gelukkiger?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat zzp’ers het vaak financieel zwaarder hebben dan werknemers in loondienst. Heeft dit echter ook invloed op hoe gelukkig zij zijn met het zelfstandig ondernemerschap? In opdracht van het boekhoudprogramma Tellow onderzocht Kien Onderzoeksbureau hoe gelukkig zzp’ers zijn met hun werk. De onderzoeksresultaten laten juist zien dat zzp’ers gelukkiger zijn dan … Meer lezen

Veel ZZP’ers onbekend met gemeentelijke financiële ondersteuning

Als je als ZZP’er in zwaar weer terechtkomt, kun je bij de gemeente financiële ondersteuning aanvragen. Dit heeft de Nederlandse overheid vastgelegd in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Grote kans dat je hier echter nog nooit van hebt gehoord: Volgens ZZP Nederland weet maar liefst 80% van de ZZP’ers helemaal niets van dit besluit. Dat … Meer lezen

ZZP status belastingdienst: tussen VAR en DBA

Het is voor een ZZP’er niet altijd even duidelijk hoe de belastingdienst over hun status denkt. De overheid wil vooral schijnzelfstandigheid, waar de ZZP’er eigenlijk in verkapte loondienst is, tegengaan. Maar het vaststellen van arbeidsrelaties blijkt nog niet zo eenvoudig. Sinds 1 mei 2016 is de verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Maar de vervangende wet deregulering … Meer lezen

Leeftijd startende ZZP’er steeds jonger

Er komen steeds meer ZZP’ers bij op de Nederlandse arbeidsmarkt, en deze groep wordt als geheel steeds jonger. Volgens cijfers van het CBS was ongeveer 42 procent van de groep ZZP’ers in 2015 jonger dan 35 jaar. Dat is aanzienlijk meer dan in 2008, de tijd van de laatste financiële crisis: toen waren dat er … Meer lezen

8% groeiende ZZP’ers neemt personeel in dienst

Van alle ZZP’ers die actief zijn in Nederland, heeft 8% in de afgelopen drie jaar personeel aangenomen. Daarmee vervalt natuurlijk hun achtervoegsel ‘zonder personeel’ en groeien zijn door tot het segment van midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit blijkt uit het jaaroverzicht over 2017 dat de Kamer van Koophandel heeft uitgebracht voor ZZP’ers: de KvK Zzp-dynamiek. … Meer lezen

ZZP voert banengroei aan

Het gaat vooruit met de werkgelegenheid: zowel het aantal vaste banen als het aantal flexibele posities nemen alsmaar toe. Wat daarbij opvalt is dat het aantal flexibele arbeidskrachten harder groeit dan mensen die een vaste baan vinden. De trend onder werkgevers lijkt dan ook richting meer flexwerkers en ZZP’ers te gaan. Een goede tijd om … Meer lezen