Zijn zzp’ers echt gelukkiger?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat zzp’ers het vaak financieel zwaarder hebben dan werknemers in loondienst. Heeft dit echter ook invloed op hoe gelukkig zij zijn met het zelfstandig ondernemerschap? In opdracht van het boekhoudprogramma Tellow onderzocht Kien Onderzoeksbureau hoe gelukkig zzp’ers zijn met hun werk. De onderzoeksresultaten laten juist zien dat zzp’ers gelukkiger zijn dan werknemers in loondienst.

Zzp’er scoort hoog op werktevredenheid

Eerder bleek uit onderzoeken naar werktevredenheid uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) al dat zzp’ers erg gelukkig zijn met het zelfstandig ondernemerschap. Andere onderzoeken lijken de recente onderzoeksresultaten van Tellow dus te onderstrepen.

De onderzoeksresultaten

Aan het onderzoek deden 1000 zzp’ers en medewerkers in loondienst mee. De zzp’ers geven hun werksituatie gemiddeld bijna een 8 en ruim een derde van de ondervraagden geeft deze zelfs een rapportcijfer van 9+. Werknemers in loondienst blijven gemiddeld steken op een 7,4. Zeker 85% van de zzp’ers geeft aan gelukkig te zijn met de werksituatie tegenover 73% van de werknemers in loondienst. Ruim 13% van de werknemers in loondienst geeft aan te overwegen als zelfstandige verder te gaan. Van de zzp’ers geeft ruim 80% aan nooit meer in loondienst te willen werken.

Waarom is de zzp’er gelukkiger?

Het geluk van de zzp’er wordt grotendeels bepaald door de inhoud van het werk. Zzp’ers doen vaker werkzaamheden die aansluiten bij hun dromen, kwaliteiten en ambities. Bovendien ervaren zij een grote mate van vrijheid en flexibiliteit waardoor zij privé en werk optimaal in balans kunnen brengen. Vanwege deze kenmerken die ten grondslag liggen aan het zelfstandig ondernemerschap, ervaren zzp’ers minder stress (28%), meer (dagelijks) plezier (85%) en zijn zij trots op het werk dat zij doen (86%).

Intrinsieke motivatie

Over het algemeen kan gesteld worden dat de zzp’er meer intrinsiek gemotiveerd is. Hij doet vaker werkzaamheden die aansluiten bij zijn dromen en ambities waardoor hij hoog scoort op werktevredenheid. Het CBS wijst erop dat het ondernemerschap ook zwaar kan zijn: er worden vaak veel uren gemaakt tegen een lage beloning. Hierdoor leven veel zzp’ers op de armoedegrens. Zij ervaren vanwege de intrinsieke motivatie echter zo veel plezier in hun werk, dat zij het zelfstandig ondernemerschap toch blijven verkiezen boven werkzaamheden in loondienst.

Fulltime versus parttime

De deelnemers aan dit onderzoek waren werknemers die fulltime in loondienst werken en zzp’ers die fulltime of parttime als zelfstandige werken. Aangezien parttime medewerkers in loondienst buiten beschouwing zijn gelaten, kunnen de onderzoeksresultaten vertekend zijn. Het kan immers zo zijn dat mensen die parttime werken gemiddeld gelukkiger zijn dan mensen die fulltime werken. Andere onderzoeken die parttime werknemers in loondienst wel meenemen, laten echter vergelijkbare resultaten zien.

Conclusie: de zzp’er is gelukkiger dan de werknemer in loondienst

Het recente onderzoek van Tellow laat zien dat de zzp’er hoger scoort op werktevredenheid dan de werknemer in loondienst. Waarschijnlijk ligt de intrinsieke werkmotivatie van de zzp’er hieraan ten grondslag. De zzp’er heeft vaker zijn droombaan, omdat hij werkzaamheden uitvoert die aansluiten bij zijn passie, ambitie en kwaliteiten. Extrinsieke motivatie zoals een hoog salaris zijn minder belangrijk voor de zzp’er. Zo blijkt maar weer eens dat geld niet altijd gelukkig maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *