Veel ZZP’ers onbekend met gemeentelijke financiële ondersteuning

financiele ondersteuning zzpers

Als je als ZZP’er in zwaar weer terechtkomt, kun je bij de gemeente financiële ondersteuning aanvragen. Dit heeft de Nederlandse overheid vastgelegd in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Grote kans dat je hier echter nog nooit van hebt gehoord: Volgens ZZP Nederland weet maar liefst 80% van de ZZP’ers helemaal niets van dit besluit. Dat moet natuurlijk anders. De stichting ZZP Nederland wil dan ook dat gemeenten hier effectiever over gaan communiceren. Dan weten ZZP’ers, die in financiële moeilijkheden komen, dat er de mogelijkheid is om op een dergelijke ondersteuning terug te kunnen vallen.

Wat houdt het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) in?

De overheid wil graag dat zelfstandige ondernemers de kans hebben hun onderneming voort te zetten, ook als het financieel tegenzit. Dat kan op verschillende manieren: de ondernemer kan een lening krijgen voor bedrijfsinvesteringen, of om het inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau. Een voorwaarde is meestal wel dat de onderneming levensvatbaar moet zijn. Dit beoordeelt de gemeente. Ook startende ondernemers die behoefte hebben aan aanvangskapitaal, of juist oudere zelfstandigen (vanaf 55 jaar) wier onderneming niet meer genoeg inkomen oplevert (maar niet meer levensvatbaar is) tot aan het pensioen, kunnen terecht bij het Bbz.

Ambtenaren zelf slecht bekend met Bbz

Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen is veelomvattend, en biedt mogelijkheden voor alle ondernemers, van starters tot ZZP’ers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Dat betekende helaas echter ook dat de gemeentelijke ambtenaren die de uitvoer moesten regelen, niet altijd volledig op de hoogte waren van alle mogelijkheden. Hierdoor zijn de regelingen uit het Bbz niet altijd goed toegepast. Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het Sociaal Domein, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben al wel veel gedaan om deze situatie te verbeteren.

Verbeteren communicatie naar ZZP’ers

Dat de ambtenaren beter op de hoogte zijn van het besluit is natuurlijk een mooie stap. Zo kunnen ze noodlijdende ZZP’ers en starters beter helpen. Maar dan moeten deze ZZP’ers natuurlijk wel op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Hier ligt vooral een taak voor de gemeente: deze is immers belast met de uitvoer van het Bbz, en van andere sociale voorzieningen. Bovendien voorkomt de gemeente, door duidelijk de mogelijkheden van het Bbz te communiceren, dat een aantal ZZP’ers bij het gemeentelijke uitkeringsloket terecht moet voor een bijstandsuitkering.

Bedrijf starten of stoppen met het Bbz

Naast ondersteuning voor bestaande ondernemers om periodes van financiële tegenslag te overbruggen, biedt het Bbz ook mogelijkheden om te starten of stoppen. Starters die een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen bij veel gemeentes een voorbereidingstijd krijgen van maximaal een jaar voor de start van een bedrijf, gedurende welke ze hun bijstandsuitkering behouden. Na de start wordt, indien nodig, het inkomen aangevuld tot het bijstandsniveau, in de vorm van een renteloze lening, en voor investeringen is een starterskrediet mogelijk. Ga je juist stoppen met de onderneming, omdat deze niet levensvatbaar is? Ook dan kun je een aanvullende uitkering aanvragen, tot 12 maanden.

Hoe vraag ik hulp uit het Bbz aan?

Hiervoor kun je terecht bij je gemeente. De exacte procedure verschilt van gemeente tot gemeente, dus kun je het beste daar een adviseur raadplegen. Grofweg kun je twee vormen van ondersteuning krijgen: bedrijfskapitaal en een periodieke uitkering. Met de uitkering kun je je inkomen aanvullen tot het bijstandsniveau, als dat met je onderneming niet mogelijk is. Deze uitkering is in principe een renteloze lening, maar onder bepaalde omstandigheden kan deze (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden. Als het voortbestaan van je onderneming in gevaar is, dan kun je geld lenen om te investeren. Hierover betaal je wel rente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *