Leeftijd startende ZZP’er steeds jonger

zzp-er-start-steeds-jongerEr komen steeds meer ZZP’ers bij op de Nederlandse arbeidsmarkt, en deze groep wordt als geheel steeds jonger. Volgens cijfers van het CBS was ongeveer 42 procent van de groep ZZP’ers in 2015 jonger dan 35 jaar. Dat is aanzienlijk meer dan in 2008, de tijd van de laatste financiële crisis: toen waren dat er maar 32 procent. Deze cijfers zijn gebaseerd op de uitgestelde aangiftegegevens bij de belastingdienst, meldt het CBS. Omdat zelfstandige ondernemers recht hebben op uitstel, lopen die data iets achter. Desondanks is er met de verjonging onder ZZP’ers een trend aanwijsbaar die nog steeds lijkt door te zetten.

 

Hoofdinkomen uit eigen onderneming

Bij het kijken naar de leeftijd van ZZP’ers heeft het CBS gekeken naar zelfstandigen die geheel of gedeeltelijk inkomsten hadden uit hun onderneming. Dat is omdat het vooral om startende ondernemers gaat, die mogelijk hun onderneming naast een (vaste) baan starten voordat ze voldoende inkomen genereren. In 2015 haalde een derde van de groep startende ondernemers al hun hoofdinkomen uit de onderneming. Dit is de groep die doorgaans wordt aangeduid als ZZP’er, maar voor starters geldt ook de groep die nog niet de onderneming als hoofdbaan heeft.

Instroom jonge ZZP’ers uit loondienst

Omdat twee derde van de groep starters nog niet het hoofdinkomen uit de eigen onderneming haalde, betekent dit dat zij naast de onderneming nog ander inkomen hadden, zoals een (vaste) baan. De cijfers laten ook zien dat van alle starters de meerderheid een baan in loondienst had, voordat deze ZZP’ers voor zichzelf begonnen. Naast een instroom uit eerdere loondienst, zijn er ook ZZP’ers die starten vanuit een uitkering, rechtstreeks na onderwijs of zonder voorafgaand inkomen. De groep die niet uit loondienst instroomt heeft langzaam terrein gewonnen op de groep die dat wel doet.

ZZP’en na(ast) onderwijs

Van alle ZZP’ers die zijn gestart in 2015, begon zo’n 14 procent meteen na het volgen van onderwijs een eigen onderneming. Dit is een forse toename ten opzichte van 2008, toen dat nog maar 9 procent was. De hang onder studenten naar ondernemerschap wordt beaamd door de Fontys hogeschool. Studenten tonen steeds meer belangstelling in het ondernemerschap, onder andere door tijdens de opleiding vakken te kiezen gericht op het ondernemerschap. Bovendien zijn er steeds meer regelingen die een combinatie van studeren + ondernemen aantrekkelijk maken.

Beginnen als ZZP’er, en daarna?

De verschuiving in leeftijd onder startende ZZP’ers geeft aanleiding tot een andere vraag: wat doen de ZZP’ers op een later moment in hun loopbaan? Het is voor de huidige generatie starters natuurlijk nog niet te voorspellen, maar de cijfers laten hier ook al een bepaalde trend zien. Het CBS heeft ook cijfers over uitstromers en wat zij gingen doen na het ZZP’en. Hieruit blijkt dat er nog net ruim 51 procent na het ondernemerschap in loondienst gaat, een kleine daling ten opzichte van de 55 procent in 2008. Andere opties zijn pensioen, een uitkering of natuurlijk verder ondernemen.

Aantal ZZP’ers groeit als geheel

Al eerder berichtten we dat het aandeel van de ZZP’ers steeds meer toeneemt onder de groei van werkzame Nederlanders. De meeste starters die voor zichzelf beginnen, doen dat om positieve redenen, zoals meer vrijheid en een hoger inkomen. Deze redenen spelen een steeds belangrijkere rol, naast een (gedwongen) vertrek uit een baan in loondienst. Het lijkt er dus op dat deze positieve mentaliteit ten opzichte van ZZP’en nu dus ook steeds meer doorzet onder jongere arbeidskrachten. ZZP’en is daarmee een reële optie voor ieder moment in je carrière.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *